Arkisto

Asiakaskuntaamme kuuluvat kunnallisen jätevedenkäsittelyn lisäksi kaikki teollisuuden alat, jotka käsittelevät prosessi- ja jätevettä. Tarjoamme yksittäisiä tuotteita sekä laitekokonaisuuksia erilaisiin jätevedenkäsittelyn tarpeisiin. Tutustu tarkemmin tuotevalikoimaamme alla olevista tuoteryhmistä.

Tuote

Laboratoriouunit

Laboratoriouuni ylöspäin aukeavalla luukulla

Lue lisää

Tuote

DSG-sarjan tiheysmittarit

Bellingham + Stanleyn DSG-sarjan nopeat, luotettavat ja tarkat tiheysmitarit laboratorioihin ja tuotantoon. Laitteet...

Lue lisää

Tuote

Robox Screw puhallinpaketit

RSW-yksiköt on varustettu tiivisteillä, jotka ovat kestäviä ja kulumattomia rakenteeltaan. Tämä vähentää kunnossapitokustannuksia....

Lue lisää

Tuote

Robox Connect -pu­hal­lin­pa­ket­ti oh­jaus­pa­nee­lil­la

Robox-puhallinpaketit voidaan toimittaa Robox Connect-ohjauspaneelilla. Se on kosketusnäytöllinen ja helppokäyttöinen. Sen avulla pääset...

Lue lisää

Tuote

Robox-Lobe puhallinpaketit

Robox Lobe-kiertomäntäpuhallinpaketti on tarkoitettu ilmalle ja neutraaleille kaasuille ali- ja ylipainekäyttöön. Yksikkö voidaan...

Lue lisää

Tuote

RBS-pu­hal­lin­yk­si­köt, Kier­to­män­tä­pu­hal­lin

RBS-puhaltimet ovat rakenteeltaan innovatiivisia kolmilapaisia kiertomäntäpuhaltimia, jotka on suunniteltu tuottamaan matalasykkeistä ilmaa.

Lue lisää

Tuote

Lietteen kuivausruuvi Andritz C-Press

Laitteella erotetaan kiintoanetta nesteestä. Käyttökohteena pääasiassa yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot.

Lue lisää

Tuote

Liet­teen­kui­vaus­lin­ko Andritz D

Lingolla erotellaan kiintoainetta nesteestä.

Lue lisää

Tuote

HyVAB (Hybrid Ver­tical Anaero­bic Bio­film) – hyb­ri­di­pro­ses­si

Prosessi yhdistää anaerobisen mädätyksen ja patentoidun CFIC®-biofilmiteknologiamme.

Lue lisää

Tuote

CFIC-prosessi

Biowaterin oma CFIC®-teknologia tarjoaa markkinoiden parhaat suorituskyvyn yleisiin aktiiviliete- ja MBBR-ratkaisuihin verrattuna.

Lue lisää

Tuote

CFAS-prosessi

CFAS® biofilmiteknologiamme kaksinkertaistaa nykyisen aktiivilietelaitoksen kapasiteetin.

Lue lisää

Tuote

CMMF-prosessi

BioWater CMFF® biologinen prosessi perustuu MBBR (Moving Bed Bio Reactor) -tekniikkaan.

Lue lisää

Tuote

MBBR – Kantoaineilmastus

Biofilmiin perustuva jäteveden biologinen puhdistusprosessi.

Lue lisää

Tuote

PeCOD analysaattori

PeCOD analysaattori orgaanisen aineen mittaukseen

Lue lisää

Tuote

Monoscreen RSM porrasvälppä

Meva porrasvälppä kiinteiden kappaleiden poistamise jätevedestä.

Lue lisää

Tuote

MPS reikälevyvälppä

Meva reikälevyvälppä kiinteiden kappaleiden poistamiseen jätevedestä.

Lue lisää

Tuote

Rotoscreen DS porrasvälppä

Meva porrasvälppä kiinteiden kappaleiden poistamiseen jätevedestä.

Lue lisää

Tuote

MCU Combi Unit yhdistelmälaite

Kunnallisten ja teollisten jätevesien esikäsittelyyn soveltuva laite.

Lue lisää

Tuote

Sera-monikalvopumput

Tuottoalue: 11 – 1200 l/h, Paine: 3 – 20 bar

Lue lisää

Tuote

Tasoravistelija Laboshake

Kestävä tasoravistelija lineaarisella tai kiertävällä liikkeellä laboratoriokäyttöön. Pystyy sekoittamaan suuria kuormia, painoraja 30...

Lue lisää

Tuote

mROY-kalvomäntäpumput

teollisuuden korkeapainepumput, tuottoalue: 1,9 l/h…310 l/h, käyttöpaine max.: 207 bar

Lue lisää

Tuote

MilRoyal-kalvomäntä- ja mäntäpumput

Teollisuuden korkeapainepumput, tuottoalue: 0.14 l/h-345 l/h, käyttöpaine max.: 500 bar

Lue lisää

Tuote

PRIMEROY®-kalvomäntäpumput

Teollisuuden matalapainepumput, tuottoalue: max. 3300 l/h, käyttöpaine max.: 45 bar

Lue lisää

Tuote

Sodimate varas­to­siilon mate­riaa­lin tyh­jennys- ja annostus­järjestelmä 3 in 1

Sodimate varastosiilon materiaalin tyhjennys- ja annostelujärjestelmä 3 in 1

Lue lisää

Tuote

Sodimate injektioyksikkö-malli ID

Sodimate injektioyksikkö jauheen tasaiseen syöttöön

Lue lisää

Tuote

Sodimate jauheen liuotus- ja liettämislaitteisto

Sodimate jauheen liuotus- ja liettämislaitteisto

Lue lisää

Tuote

Zickert Z2000 pohjakaavin

Pohjalaahain selkeytysaltaisiin.

Lue lisää

Tuote

Sodimate suursäkkilaitteisto

Sodimate suursäkkien purku- ja annostuslaitteisto

Lue lisää

Tuote

Zickert Z3900 pintakaavin

Pintalaahain pintalietealtaisiin.

Lue lisää

Tuote

Zickert Z6000 allassuoja

Allaskate jätevesialtaille.

Lue lisää

Tuote

DynaDrum

Raakaveden mekaanisesta suodatuksesta jäteveden jälkisuodatukseen. DynaDrum suodatinta voidaan käyttää erilaisissa vesi, jätevesi ja...

Lue lisää

Tuote

Sera-askelmoottorikalvopumput

Tuottoalue: 20 – 50 l/h, Paine: 3 – 10 bar

Lue lisää

Tuote

MaxRoy-kalvomäntäpumput

Teollisuuden matalapainepumput, tuottoalue: 16 l/h…1110 l/h, käyttöpaine max.: 28 bar

Lue lisää

Tuote

TSS sc

Jatkuvatoiminen kiintoaine-/sameusmittaus teollisuuden prosessi- ja jätevesille

Lue lisää

Tuote

SC 200

1-tai 2-kanavainen digitaalinen/analoginen vahvistin

Lue lisää

Tuote

Epäkeskoruuvipumppu Seepex SCT-sarja

Seepex SCT -tekniikka on täysin uudenlainen staattori- ja roottorikokonaisuus.

Lue lisää

Tuote

AS950 -näytteenotin

Automaattinen näytteenotin

Lue lisää

Tuote

Välppeen käsittely

Välpe pestään tehokkaasti MEVA SWP-ruuvipesupuristimella ja CPS-vastapaineruuvilla.

Lue lisää

Tuote

Hiekkapesurit

MEVA-hiekkapesuri poistaa jätevedenpuhdistamolle tulevasta hiekasta elollisen aineen ja kuivattaa hiekan samalla.  

Lue lisää

Tuote

Dieselpumput

Pioneer itseimevät dieselpumput on tarkoitettu suurten vesi/jätevesimäärien pumppaukseen.

Lue lisää

Tuote

Titralab AT1000-titraattorit

Automaattititraattori moniin eri sovelluksiin

Lue lisää

Tuote

PGS 400 -pinnansäädin

Vesihuollon moninaisiin pinnansäätötehtäviin

Lue lisää

Tuote

Lietteenvastaanotto

MEVA SRS -lietteenvastaanottoasemaa käytetään mekaanisen lietteen vastaanottoon säiliöautosta.

Lue lisää

Tuote

PGS 400F -virtausmittari

Vesimäärämittauksiin ja talletuksiin puhdistamoiden ja mittauskaivojen avokanavissa

Lue lisää

Tuote

Välpät

Meva on Nordic Waterin tuotemerkki mekaanisen erottelun laitteille jätevedenpuhdistamoissa.  Itsepuhdistuvat Meva Monoscreen ja...

Lue lisää

Tuote

FC50-CA terminen massavirtausmittari

FC50-CA on kompakti termisen massan virtausmittari ilmalle, paineilmalle, hapelle ja typpikaasuille.

Lue lisää

Tuote

Yhdistelmälaitteet

Meva Combi Unit MCU on kehitetty mekaaniseen esikäsittelyyn jätevesilaitoksissa. Kaikki käsittelyvaiheet on integroitu...

Lue lisää

Tuote

MJK 780 -näytteenotin

Helppokäyttöinen näytteenotin jätevesilaitoksiin.

Lue lisää