Jätevedenkäsittely

Jätevedenpuhdistamolla jätevesi käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Teollisuuden jätevedenpuhdistamoilla käytettävät ratkaisut voivat poiketa paljonkin kunnallisten puhdistamoiden vastaavista.

Kokonaisosaamisemme jätevesisegmentissä mahdollistaa asiakkaan ongelmien ymmärtämisen ja niiden ratkaisun parhaalla mahdollisella tavalla – unohtamatta laitoksen luotettavuutta ja käytettävyyttä.

Tutustu jätevedenkäsittelyn tuotevalikoimaamme >>

Jätevedenpuhdistus

Jätevedenpuhdistus on lyhykäisyydessään toimenpide, jossa vedestä erotetaan kiintoaine ja hävitetään liuenneet ravinteet tai muut puhdistettavat aineet. Perinteinen jäteveden käsittelyprosessi muodostuu yleensä neljästä erillisestä prosessiyksiköstä: Esikäsittelystä, esiselkeytyksestä, biologisestaprosessista ja jälkiselkeytyksestä.

Lisäksi joissakin jätevedenpuhdistamoissa voi olla viimeisenä vaiheena hiekkasuodatin, jonka tehtävänä on erotella jälkiselkeyttimestä karannut kiintoaines, typpi ja fosfori tarkemmin. Lisäksi voidaan asentaa jätevesikäyttöön soveltuva UV-laite, mikäli halutaan päästä eroon bakteereista.