Laboratorio

  • Tuotekategoriat

  • Toimiala

DSG-sarjan tiheysmittarit

Bellingham + Stanleyn DSG-sarjan nopeat, luotettavat ja tarkat tiheysmitarit laboratorioihin ja tuotantoon. Laitteet...

Lue lisää

Fluorometri DR1300

DR1300 kannettava fluorometri vapaan ja kokonaiskloorin sekä sulfiitin mittaamiseen puhtaista vesinäytteistä (ultra low...

Lue lisää

Rikkianalysaattori Sindie On The Go

Kannettava rikkianalysaattori Sindie OTG (On the Go) kenttäkäyttöön ja laboratorioon.

Lue lisää

La­bo­ra­to­rioa­na­lysaat­tori Sindie+Cl

Sindie+Cl on kompakti laboratorioanalysaattori rikin ja kloorin samanaikaiseen määrittämiseen.

Lue lisää

Sindie 7039 rik­ki­analy­saat­tori

Sindie 7039 laboratorioanalysaattori tarkkaan rikin määrittämiseen monokromaattisella XRF-tekniikalla.

Lue lisää

Sindie 2622 rikkianalysaattori

Sindie 2622 laboratorioanalysaattori tarkkaan rikin määrittämiseen monokromaattisella XRF-tekniikalla.

Lue lisää

Pii-analysaattori Signal

Signal alkuaineanalysaattori piin määrittämiseen öljypohjaisista polttoaineista ja biopolttoaineista.

Lue lisää

Fos­fo­ri­a­na­ly­saat­to­ri Phoebe

Phoebe fosforianalysaattori hiilivedyille ja vesipitoisille näytteille.

Lue lisää

Al­ku­ai­ne­a­na­ly­saat­to­ri PetraMAX

XOS:n PetraMAX rikin ja jopa 12 muun alkuaineen mittauksiin HDXRF-tekniikalla öljyteollisuuden näytteistä.

Lue lisää

Rikkianalysaattori Petra 4294

Petra 4294 rikkimittauksiin öljyteollisuuden tuotteista HDXRF-tekniikalla.

Lue lisää

Kloorianalysaattori Clora 2XP

Clora 2XP kloorianalysaattorilla tuplasti tarkkuutta erittäin pienten klooripitoisuuksien mittaamiseen öljyteollisuuden.

Lue lisää

Kloorianalysaattori Clora

Clora kloorianalysaattori kokonaiskloorin mittaamiseen nestemäisistä hiilivedyistä ja vesipitoisista näytteistä.

Lue lisää