• Tuotekategoriat

  • Toimialat

Epäkeskoruuvipumput

Epäkeskoruuvipumput

Epäkeskoruuvipumppu on yksi kehittyneimmistä muotoiluista saada erilaisia nesteitä virtaamaan paikasta toiseen. Epäkeskoruuvipumput voidaan räätälöidä tehokkaasti käsittelemään erilaisia nesteitä, joilla on erilaisia viskoottisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Epäkeskoruuvipumput muodostuvat tarkkuuskoneistetusta ulkokierteisestä metallisesta roottorista ja kaksinkertaisesta sisäkierteisestä elastomeerisesta staattorista. Kun roottori pyörii staattorin sisällä, neste liikkuu eteenpäin onkalosta toiseen imupuolelta purkupäähän.

Epäkeskoruuvipumpun toimintaperiaate

Pumppuelementti koostuu tarkkuuskoneistetusta ulkokierteisestä roottorista ja kaksinkertaisesta sisäkierteisestä elastomeeri staattorista. Roottori- staattori-setin erityisen profiilin ansiosta tiivistyslinja muodostuu roottorin akselin suuntaisesti roottoria pitkin ja pysyy tiiviinä niin staattisissa kuin dynaamisissakin olosuhteissa. Kun roottori pyörii staattorin sisällä, kulkee neste tai liete onkalosta toiseen imupäästä purkupäähän. Roottori työntää lietettä edellään onkalosta toiseen.

Positiivinen siirtotyö

Yksittäisen pyörivän elementin ansiosta muodostuu eteneviä onkaloita, jotka tuottavat tasaisen, mitatun, ja pulssittoman virtauksen. Nostokorkeus on pyörimisnopeudesta riippumaton kun taas kapasiteetti on verrannollinen pyörimisnopeuteen.

Itseimevä

Luonnostaan itseimevinä pumput voivat toimia kuivana, eivätkä ne vaadi takaiskuventtiiliä.

Tukkeutumaton

Epäkeskoruuvipumppu kykenee käsittelemään liuoksia, jotka sisältävät suuren prosenttiosuuden kiinteitä aineita.

Alhainen NPSH-vaatimus

Imupaineen nostokyky jopa 9,5 metriä vesipylvästä toimii tehokkaasti myös korkeassa alipaineessa.

Matala sisäinen nopeus

Erittäin leikkausherkät aineet hajoavat minimaalisesti, ja epäkeskoruuvipumppu kykenee myös käsittelemään erittäin viskoosisia materiaaleja, joilla on pseudoplastisia ominaisuuksia.

Käänteiskäyttöinen

Käänteisen pyörimiskyvyn ansiosta epäkeskoruuvipumpun tehokkuus säilyy samana roottorin molemmissa pyörimissuunnissa.

Hiljainen käyntiääni

Roottori pyörii kimmoisan staattorin sisällä, ja tämä aiheuttaa vain vähän melua.

Erillinen laakeripesä

Nesteitä voidaan pumpata ilman laakereiden kontaminaatiota.

Roto-pumpun erikoisominaisuudet (kuva yllä)

Roton Xtra Value epäkeskoruuvipumput on suunniteltu pumppaamaan helposti vaikeasti käsiteltäviä väliaineita erilaisilla teollisuuden aloilla. Näiden pumppujen rakenne perustuu osista koottuun kokonaisuuteen ja sisältää suorituskyvyn parantamiseksi seuraavansukupolven pumppauselementtejä kuten roottori, staattori, kiinteä akseli ja kaksoissuljettu kardaaniakseli eli yleisnivel. Näiden avulla saavutetaan pidempi käyttöikä.

Pumput on saatavilla avoimella akselilla tai kytketyllä kokoonpanolla sisältäen moottorin ja vaihdelaatikon. Pumppukoot on saatavilla 6 vaiheisena ja 8 vaiheisena. Vaihtoehtoja myös saatavilla erilaisilla materiaaleilla ja akselitiivisteellä.

Tapered Entry Stator

  • Staattorin alkupää on suippeneva mikä helpottaa nesteen syöttöä ja parantaa imukykyä

Cardan Universal Joint (kuva alla)

  • Roto-pumpuissa on kardaaninivel. Se on huomattavasti parempi kuin perinteinen hammasliitos tai yksittäinen tappi- ja puslaliitos, jotka altistuvat voimakkaalle keskitetylle kuormitukselle, mikä johtaa suuriin kulumisnopeuksiin. Kardaaninivel on mekaaninen nivel, joka mahdollistaa voimansiirron kahden akselin välillä, jotka eivät ole täysin suorassa linjassa keskenään. Se mahdollistaa akselin joustavan liikkeen ja kulman muutoksen. Ne koostuvat yleensä pallonivelistä tai ristikytkimistä, jotka sallivat nivelten taipua eri suuntiin. Kardaaninivel on myös suunniteltu kestämään suuria aksiaalivoimia, jotka ovat hallitsevia epäkeskoruuvipumppujen tapauksessa.

 

Smarter Shaft Sealing

  • Älykkäämpi akselitiivistys Ulkopuolelle asennettu tiivistelaatikko mahdollistaa tiivisteiden tai mekaanisten tiivisteiden helpomman huollon ilman purkamisen tarvetta.

Close Coupled lähiliitos

  • Lähiliitetty moottoriliitos on suunniteltu sopimaan erilaisiin voimansiirtojen rakenteisiin, mikä vähentää kokonaispituutta ja helpottaa huoltoa.

Improved Pump Housig

  • Parannettu pumppukotelo Kalteva kotelosuunnittelu vähentää sisäänmenohäviöitä. Helpottaa tyhjenemistä. Kotelon suunniteltu muotoilu mahdollistaa imuliitännän kääntämisen 90 asteen askeliin sopimaan mihin tahansa asennussuuntaan.

Optimized Rotor Stator Geometry

  • Optimoitu roottori-staattorigeometria. Parannettu roottori-staattorigeometria minimoi kulumisen, koska hankaavat nopeudet ovat pienemmät verrattuna perinteiseen geometriaan. Tämä on erityisen hyödyllistä hankalissa sovelluksissa. Pienempi käynnistysmomentti ja tehokas tiivistyslinja (nollavuoto) parantavat tilavuustehokkuutta. Tämä johtaa alhaisempaan energiankulutukseen ja pidennettyyn käyttöikään.

Marjo Koskela

Myyntipäällikkö
Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4450