• Tuotekategoriat

  • Toimialat

Wear Compensation Stator

Edistyksellinen epäkeskoruuvipumppu on vakiintunut valinnaksi käsiteltäessä hankalia kiinteitä aineita. PC-pumppujen eli progressive cavity pumppujen kulumisen optimointi saavutetaan geometrisella suunnittelulla, joka minimoi sisäiset virtausnopeudet sekä valitsemalla oikea roottorin ja staattorin pyörimisnopeus sekä materiaaliluokka. Kuluminen aiheuttaa epäkeskoruuvipumpun ennenaikaisen toimintavian, koska tilavuustehokkuus vähenee. Kulumista kompensoivan staattorin (Wear compensaton stator) muotoilu mahdollistaa epäkeskoruuvipumppujen tehokkaan ohjaamisen ja säätämisen pidemmälle käyttöajalle.

Liiallinen tai epäsäännöllinen kiristys muissa säädettävän staattorin suunnittelumalleissa voi johtaa epätasaiseen tai liialliseen häiriöön, mikä voi johtaa pumppaavien elementtien (staattori ja roottori) nopeaan kulumiseen tai pumpun takertumiseen ja tai liialliseen energiankulutukseen. Roton ainutlaatuisessa kulumista kompensoivassa staattorissa on välikappaleita, jotka ovat suunnitellun pituisia ylläpitämään roottorin ja staattorin välisen rajapinnan tasaisena pidemmän aikaa.

Kulumista kompensoivan staattorin käyttäminen

Ajan myötä staattori kuluu, mikä johtaa alhaiseen tuottoon ja paineeseen. Tässä tapauksessa irrota kaikki mutterit ja poista valkoiset välipalat. Aseta tilalle keltaiset välipalat kuusiokantaruuveilla ja aluslevyillä ja kiristä mutterit käyttämällä tasaista vääntömomenttia.

Jonkin ajan kuluttua staattori keltaisilla välipaloilla saattaa jälleen kulua ja pumppauksen virtauksen ja tehokkuuden vähenemistä voidaan havaita. Tässä tapauksessa irrota kaikki mutterit ja poista keltaiset välipala. Aseta tilalle punaiset välipalat kuusiokantaruuveilla ja aluslevyillä ja kiristä mutterit käyttämällä tasaista vääntömomenttia. Kulumista kompensoiva staattori toimitetaan kolmen välikappaleen sarjana: valkoiset, keltaiset ja punaiset.

  • Valkoinen - Toimitetaan asennettuna staattorille
  • Keltainen - Ensimmäinen vaihto tilavuustehokkuuden laskettua. Poista kaikki valkoiset välikappaleet ja aseta keltaiset välikappaleet paikoilleen ja kiristä kaikki sarjaruuvit tasaisesti.
  • Punainen - Toinen ja lopullinen vaihto tilavuustehokkuuden edelleen laskiessa. Poista kaikki keltaiset välikappaleet ja aseta punaiset välikappaleet ja kiristä kaikki ruuvit.

Kulumista kompensoiva staattori on saatavilla Roton PCP-malleille M591 - 79M.

 

Kulumista kompensoivan staattorin edut

  • Soveltuu keskikokoisille ja suurille pumpputyypeille.
  • Yhtenäinen toimintakyky säilyy pumpun elementtien välillä.
  • Parannettu tilavuustehokkuus saavutetaan välikappaleiden avulla.
  • Välikappaleet toimitetaan valmiiksi asennettuina staattorille.
  • Helppo käyttää.

 

Wear Compensation Stator from Roto Pumps Ltd on Vimeo.

 

Marjo Koskela

Myyntipäällikkö
Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4450