• Tuotekategoriat

  • Toimialat

MBBR – Kantoaineilmastus

Kantoaineilmastus eli MBBR (Moving Bed Bio Reactor) on jäteveden biologinen puhdistusprosessi, jossa altaaseen on vapaasti sekoitettuna pieniä muovisia kantoainekappaleita. Kantoaineilmastus perustuu biofilmiin, jonka annetaan kasvaa kantoainekappaleiden pinnalle biologisessa reaktorissa, joka poistaa orgaaniset ja epäorgaaniset aineet vedestä. Prosessista on käyttökokemuksia jo lähes 20 vuoden ajalta.
Kantoainekappaleet on suunniteltu erityisesti niin, että niiden suojattu pinta-ala on mahdollisimman suuri. Kantoaine pidetään jatkuvasti liikkeellä pohjailmastuksen tai sekoittimien avulla. Siivilärakenteet altaiden yläosassa estävät kantoainekappaleiden karkaamisen prosessista. Kantoaineprosessissa on mahdollista saavuttaa yli 80 %:n kokonaistyppireduktio, jos lisähiiltä on saatavilla jälkidenitrifikaatioon.
Kantoaineilmastusta on usein käytetty vanhojen puhdistamojen saneerauksen yhteydessä ilmastuskapasiteetin lisäämiseksi ilman lisäallastilavuutta. Useimmat havaitut käyttöongelmatkin vaikuttavat liittyvän vanhojen rakenteiden, ilmastimien jne. hyödyntämisestä johtuviin ongelmiin.

Kantoaineilmastus muistuttaa ulkoisesti aktiivilieteprosessia, mutta on toiminnallisesti samanlainen kuin bioroottoriprosessi. Keskeinen ero aktiivilieteprosessiin on se, että jälkiselkeytysvaiheeseen menevässä vedessä kiintoainepitoisuus on kantoaineprosesseissa noin 500..800 mg/l, kun se aktiivilieteprosessissa on yleensä 5000…8000 mg/l. Tämän vuoksi jälkiselkeytys voidaan tehdä huomattavasti pienemmillä laskeutusaltailla. Tämän ansiosta kantoaineprosessit eivät ole niin herkkiä häiriöille kuin aktiivilieteprosessit, joissa ilmastusaltaissa oleva sakea aktiiviliete voi helposti lähteä karkuun jälkiselkeytysaltaasta, jos esimerkiksi virtaama kasvaa nopeasti tai puhdistamolle tulee jäteveden mukana haitallista ainetta.

EDUT
  • Prosessitilavuutta voidaan pienentää merkittävästi.
  • Soveltuu vanhojen puhdistamoiden saneerauksiin, joissa ei ole mahdollisuutta puhdistamon laajennuksille.
  • Pienentää merkittävästi veden kiintoainepitoisuutta, jolloin jälkiselkeytys voidaan hoitaa pienemmillä laskeutusaltailla.
  • Alhaiset ylläpitokustannukset
  • Energiatehokas ja kestävä ratkaisu

Videot

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit

Puhelin 010 417 4549