• Tuotekategoriat

  • Toimialat

CMMF-prosessi

CMMF-prosessi

BioWater CMFF® biologinen prosessi perustuu MBBR (Moving Bed Bio Reactor) -tekniikkaan, jossa liikkeessä oleviin muovisiin kantoainekappaleisiin muodostuu biofilmi, jonka bakteerit poistavat orgaanista ja epäorgaanista ainetta vedestä. BioWater CMFF® -prosessin Biowater-kantoainekappaleet on suunniteltu erityisesti biofilmin kasvatusta varten ja liikkuvat vapaasti reaktorissa.
Bakteerikasvu muodostaa kiinteän biofilmin kantoainekappaleiden suurelle pinta-alalle. Kantoainekappeleiden liike reaktorissa poistaa ylimääräisen biofilmin luonnollisella tavalla kantoainekappaleiden ja veden välisten leikkausvoimien ansiosta.
Hyvin muodostunut biofilmi pystyy käsittelemään suurenkin ravinnekuorman ilman tukkeutumisen tai biologisen toiminnan lamautumisen aiheuttamia ongelmia.

EDUT
  • Kompakti - kaksinkertaistaa nykyisen aktiivilietelaitoksen kapasiteetin. Uusien laitosten hiilijalanjälki on erittäin pieni. Saneerauskohteissa voidaan hyödyntää nykyisiä altaita.
  • Joustava – voidaan suunnitella BOD:n, typen ja fosforin poistoon.
  • Stabiili - biofilmi mahdollistaa jätevedenkäsittelyn vaihtelevilla kuormilla. Ei tukkeutumista.
  • Lietteen tuotto – syntyvällä lietteellä on alhainen lieteindeksi, mikä helpottaa lietteenerotusta ja -käsittelyä.
  • Alhaiset pääomakustannukset – asennuksessa käytetään perinteistä tekniikkaa

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit

Puhelin 010 417 4549