Arkisto

Tuote

AS950 -näytteenotin

Automaattinen näytteenotin

Lue lisää

Tuote

TSS sc

Jatkuvatoiminen kiintoaine-/sameusmittaus teollisuuden prosessi- ja jätevesille

Lue lisää

Tuote

SC 200

1-tai 2-kanavainen digitaalinen/analoginen vahvistin

Lue lisää

Tuote

PGS 400F -virtausmittari

Vesimäärämittauksiin ja talletuksiin puhdistamoiden ja mittauskaivojen avokanavissa

Lue lisää

Tuote

MJK 780 -näytteenotin

Helppokäyttöinen näytteenotin jätevesilaitoksiin.

Lue lisää

Tuote

FC50-CA terminen massavirtausmittari

FC50-CA on kompakti termisen massan virtausmittari ilmalle, paineilmalle, hapelle ja typpikaasuille.

Lue lisää

Tuote

PGS 400 -pinnansäädin

Vesihuollon moninaisiin pinnansäätötehtäviin

Lue lisää

Tuote

Analogiset pH-elektrodit

Kattava valikoima perinteisiä yhdistelmä-pH-elektrodeja. Sovellusaslueina mm. juomavesi, jätevesi, voimalaitosvedet ja pintakäsittelyteollisuus.

Lue lisää

Tuote

Spektrofotometri DR1900

Kannettava spektrofotometri

Lue lisää

Tuote

N-ISE sc

Ioniselektiivinen nitraattitypen mittausanturi jätevesille

Lue lisää

Tuote

AN-ISE sc

Ioniselektiivinen ammonium- ja nitraattitypen mittausanturi jätevesille

Lue lisää

Tuote

HQD-pöytämalliset mittarit

pH-, johtokyky-, happi- ja ISE-mittarit laboratorioon

Lue lisää

Tuote

BioTector B7000 TOC

TOC-analysaattori vaativiin käyttökohteisiin

Lue lisää

Tuote

FlowVision FC50

FlowVision FC50 -virtausmittari on kompakti ja edullinen mittari ilmalle, vedelle ja öljylle.

Lue lisää

Tuote

Kolorimetri DR 900

Kannettava kolorimetri 90 parametrille

Lue lisää

Tuote

Taskukolorimetri DR300

Hach DR300- taskukolorimetri yhdelle parametrille

Lue lisää

Tuote

BOD7-määrittäminen liuennutta happea mittaamalla

BOD 7 -määrityksiin liuennutta happea mittaamalla.

Lue lisää

Tuote

Bühler 1027

Automaattinen kokoomanäytteenotin

Lue lisää

Tuote

AS950P Siirrettävä näytteenotin

Automaattinen näytteenotin

Lue lisää

Tuote

PTM/N -pintalähetin

Ohjelmoitava Pintälähetin nesteille

Lue lisää

Tuote

ATM/NC -pintalähetin

Pintamittaus kemikaalisäiliöstä

Lue lisää

Tuote

MJK-padot

Standardipadot avokanavaisiin virtausmittauksiin

Lue lisää

Tuote

TS-100

Kompakti lämpötilalähetin

Lue lisää

Tuote

FlowVision

FlowVisionin termiset massamäärämittarit on kehitetty mittaamaan erilaisten kaasujen virtaamaa kuten ilma, paineilma, happi,...

Lue lisää

Tuote

PTM-painelähetin

Ohjelmoitava painelähetin

Lue lisää

Tuote

ATM

Painelähetin teollisuuteen ja vesihuoltoon

Lue lisää

Tuote

Sigmatax 2

Näytteen esikäsittely-yksikkö Phosphax Sigmalle ja Toctaxille

Lue lisää

Tuote

Sonatax SC

Jatkuvatoiminen lietepatjan korkeuden mittaus

Lue lisää

Tuote

Filtrax

Näytteen esikäsittely-yksikkö

Lue lisää

Tuote

Solitax SC T-line

Jatkuvatoiminen sameusmittaus jätevesille

Lue lisää

Tuote

Amtax SC

Jatkuvatoiminen ammoniumtyppianalysaattori

Lue lisää

Tuote

Solitax TS-line SC

Jatkuvatoiminen kiintoaine-/sameusmittaus jätevesille

Lue lisää

Tuote

Nitratax SC

Jatkuvatoiminen nitraatin mittari

Lue lisää

Tuote

Solitax SC in-line/high-line

Jatkuvatoiminen kiintoaine-/sameusmittaus paineellisesta putkesta

Lue lisää

Tuote

Phosphax Sigma

Jatkuvatoiminen kokonaisfosforianalysaattori

Lue lisää

Tuote

Phosphax SC

Jatkuvatoiminen ortofosfaattianalysaattori

Lue lisää

Tuote

UVAS plus SC

Jatkuvatoiminen liukoisen orgaanisen aineen anturi

Lue lisää

Tuote

A-ISE sc

Ammoniumtypen mittausanturi

Lue lisää

Tuote

AS950R Näytteenotin integroidulla jääkaapilla

Näytteenotin integroidulla teollisuusjääkaapilla

Lue lisää

Tuote

MagFlux

Magneettinen virtausmittari nesteille

Lue lisää

Tuote

LDO

Jatkuvatoiminen liuenneen hapen optinen anturi

Lue lisää

Tuote

5740 SC

Happianturi Clarkin kennolla

Lue lisää

Tuote

3798-S SC Johtokyky

Induktiivinen johtokykyanturi jätevesille

Lue lisää

Tuote

pHD- Differentiaalinen pH-anturi

Differentiaalinen pH-anturi

Lue lisää

Tuote

SC 1000

Digitaalinen monikanavainen vahvistin 1-8 anturille

Lue lisää

Tuote

Kannettavat HQ-mittarit

pH-, johtokyky-, happi- ja ISE-mittarit

Lue lisää