• Tuotekategoriat

  • Toimialat

BOD7-määrittäminen liuennutta happea mittaamalla

BOD7-määritys käyttämällä digitaalista HQD-mittaria ja optista sensoria liuenneelle hapelle (LDO).

EDUT
  • HQD-mittarit >>>
  • Luminesenssiin perustuva liuenneen hapen (LDO) mittaus, jossa elektrodin kalibrointia, kalvon ja elektrolyyttiliuoksen vaihtoa tai polarisointia ei tarvita - vain anturin päässä olevan mittauspään vaihto kerran vuodessa riittää.
  • Uudet kalibrointitiedot päivittyvät mittariin mittauspään vaihdon yhteydessä.
  • Mittaustekniikan ansiosta elektrodiin kertyneet saostumat tai rikkivety (H2S) eivät häiritse LDO-mittausta.
  • Saatavilla laboratoriokäyttöön soveltuva LDO-elektrodi sekä kenttäkäyttöön kestävä, teräsrunkoinen "ulkoelektrodi" useilla eri kaapelipituuksilla.
TEKNISET TIEDOT
  • HQD-mittarit >>>
  • optisen elektrodin mittausalue: 0.05 - 20 mg/l (DO)
  • tarkkuus: ± 0.1 pitoisuuksilla 0 - 8 mg/l, ± 0.2 pitoisuuksilla > 8 mg/l
  • lämpötila-alue: 0 - 50 °C

 

Pekka Holappa

Myyntipäällikkö
Puhelin 010 417 4542

Tomi Pekkarinen

Myyntipäällikkö, Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4532

Johanna Tikkanen

Aluemyyntipäällikkö
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4522

Anu Kankaanpää

Myyntiassistentti
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4578

Sasu Peiponen

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4521

Jarkko Aarrekorpi

Myyntipäällikkö
Pohjois-Suomi
Puhelin 010 417 4515

Ilkka Sokka

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4451