• Tuotekategoriat

  • Toimialat

BOD7-määrittäminen liuennutta happea mittaamalla

BOD7-määritys käyttämällä digitaalista HQD-mittaria ja optista sensoria liuenneelle hapelle (LDO).

EDUT
  • HQD-mittarit >>>
  • Luminesenssiin perustuva liuenneen hapen (LDO) mittaus, jossa elektrodin kalibrointia, kalvon ja elektrolyyttiliuoksen vaihtoa tai polarisointia ei tarvita - vain anturin päässä olevan mittauspään vaihto kerran vuodessa riittää.
  • Uudet kalibrointitiedot päivittyvät mittariin mittauspään vaihdon yhteydessä.
  • Mittaustekniikan ansiosta elektrodiin kertyneet saostumat tai rikkivety (H2S) eivät häiritse LDO-mittausta.
  • Saatavilla laboratoriokäyttöön soveltuva LDO-elektrodi sekä kenttäkäyttöön kestävä, teräsrunkoinen "ulkoelektrodi" useilla eri kaapelipituuksilla.
TEKNISET TIEDOT
  • HQD-mittarit >>>
  • optisen elektrodin mittausalue: 0.05 - 20 mg/l (DO)
  • tarkkuus: ± 0.1 pitoisuuksilla 0 - 8 mg/l, ± 0.2 pitoisuuksilla > 8 mg/l
  • lämpötila-alue: 0 - 50 °C

 

Nino Tuovinen

Myyntipäällikkö
Itä-Suomi

Puhelin 010 417 4547

Johanna Tikkanen

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset, kuntasektori

Puhelin 010 417 4522

Anu Kankaanpää

Toimitusketjuasiantuntija
Prosessimittaukset
Voimalaitokset

Puh. 010 417 4578

Sasu Peiponen

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset, teollisuus

Puh. 010 417 4521

Ilkka Sokka

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset
Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4451