• Tuotekategoriat

  • Toimialat

BOD7-määrittäminen liuennutta happea mittaamalla

BOD7-määritys käyttämällä digitaalista HQD-mittaria ja optista sensoria liuenneelle hapelle (LDO).

EDUT
  • HQD-mittarit >>>
  • Luminesenssiin perustuva liuenneen hapen (LDO) mittaus, jossa elektrodin kalibrointia, kalvon ja elektrolyyttiliuoksen vaihtoa tai polarisointia ei tarvita - vain anturin päässä olevan mittauspään vaihto kerran vuodessa riittää.
  • Uudet kalibrointitiedot päivittyvät mittariin mittauspään vaihdon yhteydessä.
  • Mittaustekniikan ansiosta elektrodiin kertyneet saostumat tai rikkivety (H2S) eivät häiritse LDO-mittausta.
  • Saatavilla laboratoriokäyttöön soveltuva LDO-elektrodi sekä kenttäkäyttöön kestävä, teräsrunkoinen "ulkoelektrodi" useilla eri kaapelipituuksilla.
TEKNISET TIEDOT
  • HQD-mittarit >>>
  • optisen elektrodin mittausalue: 0.05 - 20 mg/l (DO)
  • tarkkuus: ± 0.1 pitoisuuksilla 0 - 8 mg/l, ± 0.2 pitoisuuksilla > 8 mg/l
  • lämpötila-alue: 0 - 50 °C

 

Jussi Tervamäki

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Pohjois-Suomi
Puhelin 010 417 4520

Johanna Luomanen

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4522

Annika Lampinen

Myyntiassistentti
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4577

Anu Kankaanpää

Myyntiassistentti
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4578

Teemu Kampman

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4579

Sasu Peiponen

Myyntipäällikkö
Prosessimittaukset
Voimalaitokset
Puh. 010 417 4521

Antti Mattila

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Etelä-Suomi
Puhelin 010 417 4548

Pauli Janatuinen

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Puhelin 010 417 4545

Ilkka Sokka

Tuotepäällikkö
Prosessimittaukset
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4451