Arkisto

Tuote

DSG-sarjan tiheysmittarit

Bellingham + Stanleyn DSG-sarjan nopeat, luotettavat ja tarkat tiheysmitarit laboratorioihin ja tuotantoon. Laitteet...

Lue lisää

Tuote

Fluorometri DR1300

DR1300 kannettava fluorometri vapaan ja kokonaiskloorin sekä sulfiitin mittaamiseen puhtaista vesinäytteistä (ultra low...

Lue lisää

Tuote

Rikki- ja kloorianalysaattori Sindie+Cl

Sindie+Cl on kompakti laboratorioanalysaattori rikin ja kloorin samanaikaiseen määrittämiseen.

Lue lisää

Tuote

Pii-analysaattori Signal

Signal alkuaineanalysaattori piin määrittämiseen öljypohjaisista polttoaineista ja biopolttoaineista.

Lue lisää

Tuote

Fos­fo­ri­a­na­ly­saat­to­ri Phoebe

Phoebe fosforianalysaattori hiilivedyille ja vesipitoisille näytteille.

Lue lisää

Tuote

Al­ku­ai­ne­a­na­ly­saat­to­ri PetraMAX

XOS:n PetraMAX rikin ja jopa 12 muun alkuaineen mittauksiin HDXRF-tekniikalla öljyteollisuuden näytteistä.

Lue lisää

Tuote

Rikkianalysaattori Petra 4294

Petra 4294 rikkimittauksiin öljyteollisuuden tuotteista HDXRF-tekniikalla.

Lue lisää

Tuote

Kloorianalysaattori Clora 2XP

Clora 2XP kloorianalysaattorilla tuplasti tarkkuutta erittäin pienten klooripitoisuuksien mittaamiseen öljyteollisuuden.

Lue lisää

Tuote

Kloorianalysaattori Clora

Clora kloorianalysaattori kokonaiskloorin mittaamiseen nestemäisistä hiilivedyistä ja vesipitoisista näytteistä.

Lue lisää

Tuote

Beckman Coulter Met One HHPC+ il­ma­par­tik­ke­li­las­ku­ri

Beckman Coulterin Met One HHPC + sarjan kannettavat ilmapartikkelilaskurit puhdastilojen rutiinimonitorointiin

Lue lisää

Tuote

Beckman Coulter Met One 6000 & 7000 partikkelilaskuri

Beckman Coulterin Met One 6000 & 7000 sarjan ilmapartikkelianturit GMP- tason puhdastilojen automaattiseen...

Lue lisää

Tuote

Beckman Coulter Met One 3400 + il­ma­par­tik­ke­li­las­ku­ri

Beckman Coulterin uudet Met One 3400 + sarjan kannettavat ilmapartikkelilaskurit GMP- tason puhdastilojen...

Lue lisää

Tuote

ICP-OES PlasmaQuant 9100 Elite

Analytik Jenan ICP-OES laitteisto PlasmaQuant 9100 Elite on ICP-laitteiden ykkönen spektraalisessa erotuskyvyssä ja...

Lue lisää

Tuote

TOC/TNB-ANALYSAATTORIT LÄÄKETEOLLISUUTEEN

Analytik Jenan multi N/C pharma-mallistosta löytyy ratkaisu jokaiseen mittaustarpeeseen lääketeollisuudessa. Päivitetty ohjelmisto on...

Lue lisää

Tuote

TOC-ANALYSAATTORIT VESINÄYTTEILLE JA KIINTEILLE NÄYTTEILLE

Analytik Jenan multi N/C-analysaattorit vesinäytteiden TOC/TNb-määrityksiin ja kiinteiden näytteiden TOC-määrityksiin. Automaattinen kiinteiden näytteiden...

Lue lisää

Tuote

Kaasunpoistoyksiköt

UUTUUS C. Gerhardtilta: vedetön kaasujenpoistoyksikkö Kjeldahl-polttoihin

Lue lisää

Tuote

BOD AM 300™

Automatisoitu BOD-analysaattori suurille näytemäärille.

Lue lisää

Tuote

BOD AM 122

Automatisoitu analysaattori yli 20 näytepaikalla.

Lue lisää

Tuote

BOD Mini

Automatisoitu analysaattori 11 näytepaikalla.

Lue lisää

Tuote

AAS:n näytteensyöttäjät ja lisäosat

AAS-laitteisiin saatavat lisäosat.

Lue lisää

Tuote

Atomi­absorptiospek­trofotometri contrAA® 800

Ainutlaatuinen yksilamppuinen  High-Resolution Continuum Source AAS-laite alkuainemäärityksiin.

Lue lisää

Tuote

MT-10, MT-30 ja MT-100

Automaattinen moniparametrinen titrauslaitteisto suurille näytemäärille.

Lue lisää

Tuote

PeCOD analysaattori

PeCOD analysaattori orgaanisen aineen mittaukseen

Lue lisää

Tuote

Mercur

Elohopea-analysaattori, joka pystyy vastaamaan tiukimpiinkin vaatimuksiin.

Lue lisää

Tuote

solid AA® -näytteensyöttäjä

Automaattinen näytteensyöttäjä kiinteille näytteille.

Lue lisää

Tuote

Speedwave XPERT mik­ro­aal­to­ha­jo­tus­lait­teis­to

Tehokas mikroaaltohajotuslaitteisto näytteiden esikäsittelyyn.

Lue lisää

Tuote

Graffittiuuni-AAS ZEEnit 650 P

Zeeman-taustankorjauksella varustettu grafiittiuuni-AAS ZEEnit 650 P

Lue lisää

Tuote

Liekki- ja grafiittiuuni-AAS ZEEnit 700 P

AAS-laite, jossa rinnakkain sekä liekkiatomisaattori että grafiittiuuni.

Lue lisää

Tuote

Atomi­ab­sorptio­spektro­foto­metri novAA® 800 –

novAA® 800 – sarjan atomiabsorptiospektrofotometrit metallimäärityksiin. Soveltuvat hyvin varsinkin rutiinianalytiikkaan kohtuullisille näytemäärille. Laitteissa...

Lue lisää

Tuote

UV-Vis-spektrofotometri SPECORD® 50 PLUS

UV-Vis-spektrofotometri  SPECORD® 50 PLUS Split Beam-tekniikalla. Yksi mittauspaikka ja kiinteä 1,4 nm spektraalinen...

Lue lisää

Tuote

UV-Vis-spektrofotometri SPECORD® 210 PLUS

Kaksisäteinen UV-Vis-spektrofotometri  SPECORD® 210 PLUS. Kaksi mittauspaikkaa (näytteelle ja referenssille) ja viisi muutettavaa...

Lue lisää

Tuote

Alkuaineanalysaattori compEAct

Kompakti kosketusnäytöllä toimiva alkuaineanalysaattori kokonaistypen tai -rikin analysoimiseen nesteistä ja kaasumaisista näytteistä. Soveltuu...

Lue lisää

Tuote

UV-Vis-spektrofotometri SPECORD® 200 PLUS

Kaksisäteinen UV-Vis spektrofotometri  SPECORD® 200 PLUS. Kaksi mittauspaikkaa (näytteelle ja referenssille) ja kiinteä...

Lue lisää

Tuote

TOC/TNb-analysaattori multi N/C® 2100S

Analytik Jenan multi N/C® 2100S on kompakti TOC/TNb-analysaattori suorainjektoinnilla – soveltuu erityisesti partikkeleita...

Lue lisää

Tuote

Alku­aine­analy­saat­tori multi EA® 4000

Alkuaineanalysaattori hiilen, rikin ja kloorin analysointiin kiinteistä tai jähmeistä näytteistä, kun halutaan käyttää...

Lue lisää

Tuote

UV-Vis-spektrofotometri SPECORD® 250 PLUS

Kaksisäteinen UV-Vis-spektrofotometri  SPECORD® 250 PLUS. Kaksi mittauspaikkaa (näytteelle ja referenssille) ja viisi muutettavaa...

Lue lisää

Tuote

TOC/TNb-analysaattori multi N/C® 3100

Analytik Jenan TOC/TNb-analysaattori multi N/C® 3100 virtausinjektointitekniikalla soveltuu kaikenlaisille vesinäytteille.

Lue lisää

Tuote

Alku­aine­analy­saat­tori multi EA® 5100

Alkuaineanalysaattori hiilen, rikin, typen ja kloorin analysointiin orgaanisista näytematriiseista, jotka voivat olla kiinteitä,...

Lue lisää

Tuote

CALDERA nestelämmitin-kaappi

Lääketieteellisen PN-EN 60601 normin täyttävä CALDERA nestelämmitin-kaappi nesteiden turvalliseen ja lämpötilakontrolloituun lämmittämiseen ja...

Lue lisää

Tuote

Alku­aine­analy­saat­tori multi X® 2500

Kaksoisuunitekniikalla varustettu alkuaineanalysaattori orgaanisten halogeenien määrittämiseen vesistä ja jätevesistä sekä kokonaiskloorin mittaamiseen kiinteistä...

Lue lisää

Tuote

AS 1000 -automaattinen näytteensyöttäjä

AS 1000 automaattinen näytteensyöttäjä on suunniteltu käytettäväksi yhdessä AT 1000-titraattorin kanssa.

Lue lisää

Tuote

Analytik Jena- analyysilaitteet

Tuotevalikoimassamme uutuutena saksalaisen Analytik Jenan analyysilaitteet.  Laitevalikoimaan kuuluu: TOC-analysaattorit C/N/S/Cl-analysaattorit AAS-, ICP- ja...

Lue lisää

Tuote

TOC-analysaattori multi N/C® UV HS

TOC-analysaattori multi N/C® UV HS on märkäkemiallinen analysaattori pienille TOC-pitoisuuksille ja/tai haastaville näytteille.

Lue lisää

Tuote

Labor 2T labo­ratorio­jääkaappi­pakastin

Kaksiosainen laboratoriojääkaappipakastin näytteiden säilytykseen.

Lue lisää

Tuote

Labor laboratorio­jääkaappi­pakastin

Jääkaappi laboratorio- ja sairaalakäyttöön.

Lue lisää

Tuote

pH-kynät ja johtokykykynät Pocket Pro ja Pocket Pro+:

kynämalliset pH- ja johtokykymittarit pH:n ja johtokyvyn määritykseen.

Lue lisää

Tuote

Medika 2T laboratoriojääkaapit

2-osainen jääkaappi erityisesti farmasian käyttöön.

Lue lisää

Tuote

Medika laboratoriojääkaapit

Jääkaappi laboratorio-, sairaala- ja farmasian käyttöön.

Lue lisää

Tuote

Vision 2T jääkaappipakastimet

Kaksiosainen laboratoriojääkaappipakastin valvottavien näytteiden säilytykseen.

Lue lisää

Tuote

Vision pakastinkaapit

Laboratoriopakastin valvottavien näytteiden säilytykseen.

Lue lisää