• Tuotekategoriat

 • Toimialat

DynaSand-hiekkasuodatin

DynaSand-hiekkasuodatin

Hiekkasuodatus on tehokas ja edullinen tapa poistaa kiintoaineita ja muita epäpuhtauksia raaka- ja jätevesistä. Ratkaisun – jatkuvatoiminen DynaSand-hiekkasuodatin. Jatkuvatoimisuus tarjoaa käyttäjälle lukuisia etuja perinteiseen hiekkasuodatukseen verrattuna. DynaSand-suodattimen käytettävyys on maksimoitu siten, että suodatinta ei tarvitse pysäyttää pesun ajaksi. Hiekkaa pestään tarvittaessa jatkuvasti suodattimen omalla suodoksella. Suodatin toimii tasaisesti ja luotettavasti. Suodattimia käytetään sekä kunnallisessa vedenpuhdistuksessa että prosessivesien ja teollisuusjätevesien puhdistuksessa.

Käyttökohteita: humuksen poisto pintavesistä juomavesi-, prosessivesi- ja kattilavesituotantoon, pintaveden käsittely ennen imeytystä, rauta- ja mangaanisakan poisto pohjaveden, käsittelyprosessit, kiintoaineen erotus teollisuuden kiertovesistä, öljy- ja valssaushilseen poisto terästeollisuuden jäähdytysvesistä, jätevesien jälkisuodatus ja fosforin poisto, typen poisto DynaSand OXY - ja DynaSand DENI -suodattimilla, myrkkyjen, värien ja hiilivetyjen poisto Dynacarbon-suodattimella.

EDUT
 • ei ensisuodosta
 • aina tasalaatuinen suodos
 • pieni tilantarve
 • korkeiden kiintoainekuormien käsittely ilman esikäsittelyä
 • alhainen painehäviö
 • alhainen energiankulutus
 • alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
 • sama raekoko koko suodatinpedissä
TEKNISET TIEDOT
 • suodatuspinta-alat eri suodattimilla 0.7, 1.5, 3, 5, 6, ja 7 m2
 • teräsversiot ja betoniallas versiot
 • materiaalit EN1.4301, EN1.4404 ja lasikuitu
 • hiekan raekoot 0,9-1,2 mm ja 1,2 -2,0 mm

Tomi Pekkarinen

Myyntipäällikkö
Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4532

Satu Mäkelä

Myyntipäällikkö
Prosessilaitteet
Länsi-Suomi

Puhelin 010 417 4538

Jarno Tolvanen

Aluemyyntipäällikkö
Itä-Suomi

Puhelin 010 417 4556

Toni Seppänen

Myyntipäällikkö, KAM & projektit

Puhelin 010 417 4543

Ilpo Puustinen

Myyntipäällikkö
Itä-Suomi

Puhelin 010 417 4441

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit

Puhelin 010 417 4549