• Tuotekategoriat

 • Toimialat

DynaSand-hiekkasuodatin

DynaSand-hiekkasuodatin

Hiekkasuodatus on tehokas ja edullinen tapa poistaa kiintoaineita ja muita epäpuhtauksia raaka- ja jätevesistä. Ratkaisun – jatkuvatoiminen DynaSand-hiekkasuodatin. Jatkuvatoimisuus tarjoaa käyttäjälle lukuisia etuja perinteiseen hiekkasuodatukseen verrattuna. DynaSand-suodattimen käytettävyys on maksimoitu siten, että suodatinta ei tarvitse pysäyttää pesun ajaksi. Hiekkaa pestään tarvittaessa jatkuvasti suodattimen omalla suodoksella. Suodatin toimii tasaisesti ja luotettavasti. Suodattimia käytetään sekä kunnallisessa vedenpuhdistuksessa että prosessivesien ja teollisuusjätevesien puhdistuksessa.

Käyttökohteita: humuksen poisto pintavesistä juomavesi-, prosessivesi- ja kattilavesituotantoon, pintaveden käsittely ennen imeytystä, rauta- ja mangaanisakan poisto pohjaveden, käsittelyprosessit, kiintoaineen erotus teollisuuden kiertovesistä, öljy- ja valssaushilseen poisto terästeollisuuden jäähdytysvesistä, jätevesien jälkisuodatus ja fosforin poisto, typen poisto DynaSand OXY - ja DynaSand DENI -suodattimilla, myrkkyjen, värien ja hiilivetyjen poisto Dynacarbon-suodattimella.

EDUT
 • ei ensisuodosta
 • aina tasalaatuinen suodos
 • pieni tilantarve
 • korkeiden kiintoainekuormien käsittely ilman esikäsittelyä
 • alhainen painehäviö
 • alhainen energiankulutus
 • alhaiset käyttö- ja huoltokustannukset
 • sama raekoko koko suodatinpedissä
TEKNISET TIEDOT
 • suodatuspinta-alat eri suodattimilla 0.7, 1.5, 3, 5, 6, ja 7 m2
 • teräsversiot ja betoniallas versiot
 • materiaalit EN1.4301, EN1.4404 ja lasikuitu
 • hiekan raekoot 0,9-1,2 mm ja 1,2 -2,0 mm

Satu Mäkelä

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4538

Ari Stjerna

Tuotepäällikkö
Vedenkäsittely
Pohjois-Suomi
Puhelin 010 417 4511

Jarno Tolvanen

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Itä-Suomi
Puhelin 010 417 4556

Perttu Sainio

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Etelä-Suomi
Puhelin 010 417 4547

Satu Suniharju

Projektikoordinaattori
Puhelin 010 417 4574

Toni Seppänen

Tuotepäällikkö
Puhelin 010 417 4543

Ilpo Puustinen

Aluepäällikkö
Itä-Suomi
Puhelin 010 417 4441

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit
Puhelin 010 417 4549

Anne Koskela

Asiakkuuspäällikkö
Kuntasektori
Puhelin 010 417 4542