• Tuotekategoriat

  • Toimialat

Välppeen käsittely

Välppeen käsittely
Meva SWP-ruuvipesupuristimella voidaan vähentää orgaanista ainesta välppeessä. Laite sopii mainiosti
sekä suurille että pienille jätevedenpuhdistamoille. SWP mahdollistaa orgaanisen aineen palautuksen prosessiin ja samalla kuiva-ainepitoisuus lisääntyy. Yhdistelmällä Meva SWP ja Meva CPS-vastapaineruuvi saadaan kuiva-ainepitoisuutta nostetuksi entisestään, jolloin välppeen käsittelyukulut laskevat kuljetuksessa ja polttamisessa.
EDUT
  • vähentää hajuhaittoja
  • kompakti rakenne
  • vähentää välppeen hävittämiskuluja
TEKNISET TIEDOT
  • kapasiteetti 0,5-8 m3/h märkää välpettä.
  • kuiva-ainepitoisuus 45%, CPS-vastapaineruuvilla päästään 60%:iin

Auli Laurila-Lumme

Tuotepäällikkö

Puhelin 010 417 4560

Markku Aho

Myyntipäällikkö

Puhelin 0104174563

Toni Seppänen

Myyntipäällikkö, KAM & projektit

Puhelin 010 417 4543

Ilpo Puustinen

Myyntipäällikkö
Itä-Suomi

Puhelin 010 417 4441

Jarkko Aarrekorpi

Myyntipäällikkö
Pohjois-Suomi

Puhelin 010 417 4515

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit

Puhelin 010 417 4549