HyXO OY:LTA VEDENKÄSITTELYLAITTEISTO TAMPEREEN SÄHKÖLAITOKSEN KAUKOJÄÄHDYTYSLAITOKSELLE

HyXo Oy toimitti räätälöidyn vedenkäsittelylaitteiston Tampereen Sähkölaitoksen Kaupinojan kaukojäähdytyslaitokselle loppuvuodesta 2016. Laitteisto sisältää kaksi Eurowaterin 16 bar käyttöpaineen kestävää vedenpehmennintä, tarvittavat pumput, kytkimet, mittalaitteet, jakorasian, haponkestävät putkistot venttiileineen sekä vastaanotto- ja suolasäiliöt.

Tarve laitteistolle syntyi, kun Näsijärven rantaan Kaupinojan pintavesilaitoksen yhteyteen rakennettiin jäähdytysteholtaan 40 MW:n kaukojäähdytyslaitos. Kylmäenergianlähteeksi laitokselle saadaan pumpattua 20 metrin syvyydestä pintavettä, jolla jäähdytetään lämmönvaihtimia hyödyntäen kaukojäähdytysverkoston vettä. Kaukojäähdytysverkon yhtenäistämisen myötä jäähdytetty energia saadaan jaettua kaikille tamperelaisille kaukojäähdytysasiakkaille.

HyXo Oy:ltä tilattiin laiteratkaisu kaukojäähdytysveden pehmentämiseksi ennen sen syöttöä lämmönvaihtoon, jotta raakaveden sisältämät kovuussuolat eivät aiheuttaisi kalkkisaostumia kaukojäähdytyslaitoksen muissa prosessilaitteissa. Toimituskokonaisuus käsitti teräsalustalle asennetut laitteet ja säiliöt kohteeseen asennettuna, käyttöönotettuna ja koekäytettynä. Laitteisto asennettiin vuoden 2016 lopussa ja otettiin käyttöön keväällä 2017.

Tampereen sähkölaitos valitsi laitetoimittajakseen HyXo Oy:n pitkälti kustannustehokkuuden perusteella. Laitteistossa käytössä olevat kolmitieventtiilit vaativat alkuun totuttelua ja asiakas oli aktiivisesti mukana käyttöönotossa perehtymässä laitteiston toimintaan, jotta tarvittavat muutostarpeet laitteiston toimivuuden kannalta huomattiin. Tehtyjen huomioiden avulla laitteiston mukautusta yhteensopivaksi asiakkaan muiden järjestelmien kanssa pystyttiin vielä parantamaan. Tilaajalla oli selkeä näkemys vedenpehmentimien ohjauksesta ja voimalaitoskemian vastaava Helvi Hiedanniemi kuvasi asiaa seuraavasti: ”Ohjausjärjestelmä rakennettiin laitosautomaatioon, mikä aiheutti paljon lisätyötä ja suunnittelua, jotta saatiin kaikki ne ominaisuudet, jotka oli ajateltu olevan”. Asiakas kommentoi kuitenkin HyXo Oy:n tehneen tarvittavat parannukset toimitettuun laitteistoon ja pidempiaikaista käyttökokemusta Kaupinojassa jäätiin odottamaan.