Laajensimme huollon palvelukokonaisuuksia uuden aikakauden palveluilla

Huoltopalvelu on olennainen osa HyXon toimintaa. Koko maan kattavan huoltoverkoston avulla HyXo on aina lähellä asiakasta ja laadukas huoltopalvelu varaosineen ammattitaitoisten huoltoasentajien suorittamana ovat saatavilla sijainnista riippumatta.

Ennakointi on jo vuosien ajan ollut yksi seikka, johon huoltotoiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota. Tavoitteena on seurata laitteiden kuntoa säännöllisesti ja ymmärtää mitä mittauksissa havaitut muutokset tarkoittavat, ja näin päästä kiinni toimintahäiriöihin jo ennen niiden syntymistä. Ennakoinnilla pystytään ehkäisemään suunnittelemattomia käyttökatkoksia, jotka voivat pahimmillaan lamaannuttaa koko tuotannon.

- Olimme pohtineet jo pitkään, miten digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia voisi hyödyntää toiminnassamme. Yksi potentiaalinen suunta on huoltotoiminnan tehokkuuden parantaminen kunnonvalvonnan ja tulevaisuudessa koneoppimisen avulla. Huoltotyötä emme jatkossakaan pysty tekemään etänä, mutta hyödyntämällä prosessin mittauksia, laitteista saatavaa dataa ja laaja-alaista asiantuntemustamme, meillä on mahdollisuus nostaa ennakointi aivan uudelle tasolle, HyXon liiketoimintajohtaja Timo Galkin kertoo taustaa.

Myös HyXon asiakaskunnassa on herätty ennakointiin ja digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin.
- Näemme ennakoivan kunnossapidon kehittämisen vesilaitoksilla tulevaisuudessa erittäin tärkeänä. Mittaavasta kunnonvalvonnasta on hyviä kokemuksia teollisuudesta, mistä itselläni on useamman vuoden kokemus metsäteollisuuden puolella. Tavoitteemme on jatkossa hyödyntää näitä positiivisia kokemuksia myös vesilaitoksilla, kertoo Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ari Mikkelä.

Uusi vaihde kunnonvalvontaan

Perinteisen huollon rinnalle olemme kuluneen vuoden aikana lisänneet langattomaan teknologiaan perustuvan reaaliaikaisen kunnonvalvonnan. Järjestelmää on ollut kehittämässä Tampereen yliopistosta kemian diplomi-insinööriksi juuri valmistunut Pinja Kilpeläinen, joka työskentelee tuotepäällikkö-tittelillä ja vastaa lisäarvopalveluiden, kuten jatkuvan kunnonvalvonnan, kehittämisestä HyXolla.

Järjestelmän avulla erilaisten prosessilaitteiden kuten pumppujen, puhaltimien ja moottoreiden kunnonvalvonta voidaan tehdä etänä, mutta silti reaaliaikaisena. Järjestelmän etuna on sen skaalautuvuus kustannuksien silti pysyessä kohtuullisena.

- Järjestelmässä laitteisiin asennettaan langattomat, noin 5 cm mittaiset värähtelysensorit joko magneeteilla tai ruuvikierteillä. Asennus voidaan tehdä sekä uusiin että vanhoihin laitteisiin. Värähtelysensorit lähettävät HyXon omaan keräilytietokantaan jatkuvaa tietoa laitteiden toiminnasta, joiden perusteella pystytään saamaan reaaliaikainen tilannekuva, kertoo Pinja Kilpeläinen.

Sensorien käyttöönoton jälkeen laitteesta saadaan reaaliaikainen tilannekuva laitteen toiminnasta värähtelytason, lämpötilan ja värähtelyspektrin avulla. Pääsääntöisesti kaikista laitteesta seurataan värähtelytasoa, lämpötilaa ja värähtelyspektrien muotoa, joissa tapahtuvat muutokset, poikkeamat ja raja-arvojen ylitykset nähdään järjestelmässä.

- Lyhyen käyttöjakson perusteella olemme olleet saatuihin tuloksiin tyytyväisiä. Toki ohjelmistopuolella on vielä kehitettävää, jotta siitä saadaan vielä parempi työkalu laitteiden kunnon seuraamiseksi. Mutta näemme järjestelmässä potentiaalia hyödyntää myös muissa kohteissa esim. jätevesipumppaamoilla, puhdistamolla tai vedenottamoilla, kertoo Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ari Mikkelä.

Järjestelmässä on monia vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.
- Myös laitteiden optimointi järjestelmän avulla on mahdollista. Laitteiden optimointi perustuu siihen, että värähtelytietoa saadaan jatkuvasti, jolloin eri virhetilanteisiin voidaan etsiä ja kokeilla ratkaisua nopealla aikataululla ja toimenpiteiden vaste voidaan huomata nopeasti, Pinja kertoo järjestelmän hyödynnettävyydestä.

Myös Kouvolassa löytyy ajatuksia järjestelmän kehittämiseen.
- Verhokäyräspektri ja laakeritietopankki, jonka perusteella ohjelma laskee laakereiden mahdolliset vikataajuudet, vastaa Ari Mikkelä epäröimättä, kun tiedustelemme millainen kunnonvalvonnan laajentaminen palvelisi heitä parhaiten.

Reaaliaikaiseen kunnonvalvontaan kuuluu aina tulosten analysointi ja tietojen toimittaminen luettavassa muodossa. Tämä tarkoittaa, että asiakkaalla on käytössään selkeä analyysi laitteidensa kunnosta.

- Tässä Kouvolan esimerkkitapauksessa tavoitteena on vedenkäsittelylaitoksen puhdasvesipumppaamon toiminnan optimointi ja huoltotarkkuus eli järjestelmän avulla asiakas pystyy seuraamaan laitteiden toimintaa ja ennakoimaan laitteiden huollontarvetta saatavan datan avulla. Seurannan avulla heillä on käytössään tilannekuva kyseiseltä hetkeltä eikä pelkkää numeraalista bittitietoa. Toimitamme asiakkaalle tarkemman analyysin toiminnasta 2-3 kuukauden välein, mutta toimittamissykli on määriteltävissä asiakkaan omien toiveiden mukaisesti, Pinja kertoo.

Huoltotoimintaan varmuutta

Uusi reaaliaikainen kunnonvalvonta mahdollistaa huoltokäynnit heti, kun laitteissa ilmenee häiriöitä tai huoltotarvetta ennakoivia muutoksia. Häiriömerkkien ilmaannuttua paikalle lähtevällä huoltoasentajalla on parhaimmillaan jo ennakkotieto siitä, mikä laitteessa on vialla.

- Uusi kunnonvalvontajärjestelmä mahdollistaa meidän toimimisen entistä paremmin asiakkaan kumppanina, kun voimme tulevaisuudessa aloittaa huoltotoimenpiteiden valmistelun jo ensimmäisistä merkeistä. Se, että huolto on paikalla oikeaan aikaan ja oikeiden tarvikkeiden kanssa, tuo kustannussäätöjä myös asiakkaalle, HyXon huoltopäällikkö Markku Kahila täydentää tyytyväisenä.

- Kyllä järjestelmästä on hyötyä, kun voidaan etukäteen seurata laitteiden kuntoa ja mahdollista vikaantumista. Lisäksi laitteiden huollot voidaan ajoittaa kunnon perusteella. Palvelu HyXossa on ollut hyvää ja yhteistyö on sujunut erittäin hyvin, kertoo Kouvolan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ari Mikkelä.

Laitteeseen kiinnitettävä dataa tuottava kunnonvalvonta etäsensori on huomaamaton ja helppo asentaa.