Uusi tekniikka on aina rohkea valinta- Suomen toinen MBBR- tekniikkaan perustuva jätevedenpuhdistamo valmistuu Ylläkselle

UUSI TEKNIIKKA ON AINA ROHKEA VALINTA

Suomen toinen MBBR-tekniikkaan perustuva jätevedenpuhdistamo valmistuu Ylläkselle
Vanhan laitoksen tullessa käyttöikänsä loppupäähän ollaan isojen päätösten edessä. Millaiset asiat sitten vaikuttavat laitossaneeraukseen ja mitä kannattaisi ottaa huomioon.

Keskivertolaitoksen kokonaiskäyttöikä on yli viisitoista vuotta, joten moni asia muuttuu siinä ajassa. Teknologia menee eteenpäin, markkinoille tulee uusia menetelmiä ja vanhoja kehitetään, minkä lisäksi määräykset ja lupa-arvot ovat varmasti muuttuneet.

Onkin tärkeää, että muutostöiden alkuvaiheessa tukena on luotettava kumppani, jonka avulla eri menetelmien arviointi voidaan tehdä laajalla näkökulmalla. Tässä valinta on monesti konsulttitoimisto, joka määrittelee laitoksen ja sen pohjalta kysytään tarjouksia.

- Meillä on runsaasti osaamista erilaisista tekniikoista, jotka voivat olla vaihtoehtoja toisilleen. Emme pitäisi huonona, että myös meidän osaamistamme hyödynnettäisiin saneerauksia pohdittaessa, sillä lähes kaikkiin prosesseihin on lukuisia eri toteutusvaihtoehtoja. Monesti, kun ollaan tarjouspyyntövaiheessa, on tekniikka jo valittu, eikä vaihtoehdoille ole enää sijaa, kertoo myyntipäällikkö Mika Laihonen HyXo Oy:stä.

Saneerauskohteissa on myös monia olemassa olevia reunaehtoja, jotka tulee huomioida. Voidaanko olemassa olevaa rakennuskantaa hyödyntää vai ovatko ne käyttöikänsä päässä? Mikä niiden kunto on ja millaisia muutostöitä ne mahdollisesti vaativat? Samalla vaakakupissa on mahdollisesti tiukentuneet päästövaatimukset tai prosessin kapasiteetin kasvu.

- Olemassa olevia rakenteita kannattaa toki mahdollisuuksien mukaan hyödyntää. Esimerkiksi jos vanhaa prosessia tulisi saada tehostettua ja prosessin kompastuskivi on tehoton ilmastus. Tällaisessa tapauksessa vanhat ilmastusaltaat saadaan tuplasti tehokkaammaksi vaihtamalla ilmastusmenetelmää olemassa oleviin altaisiin, eikä lisäaltaita tarvita, kertoo myyntipäällikkö Mika Laihonen HyXo Oy:stä.

Kun tarpeet ovat selvillä, voidaan lähteä miettimään millaisella tekniikalla päästään parhaaseen lopputulokseen. Esimerkiksi Tunturi-Lapin Veden Ylläkselle rakenteilla olevassa puhdistamossa määrääviä tekijöitä olivat jäteveden suuri sesonkivaihtelu sekä uusissa lupaehdoissa oleva ammoniumtypen poistovaatimus, joihin molempiin piti samalla teknologialla löytää ratkaisu.

- Kun aloimme selvittämään uuden jätevesilaitoksen rakentamista vuonna 2010 oli meillä selkeät vaatimukset; halusimme suoraviivaisen, siistin ja mahdollisimman hajuttoman tekniikan. MBBR-tekniikka vastasi kaikkiin vaatimuksiimme, mutta Suomessa ei ollut vielä yhtään vastaavaa laitosta. Norjassa vastaava MBBR-tekniikka oli käytössä kolmessa eri hiihtokeskuksessa, mikä herätti meissä kiinnostusta, toimitusjohtaja Petri Laiho Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä kertoo.

Selvitystyön aikana Tunturi-Lapin Vedeltä tehtiin tutustumisvierailu Norjan hiihtokeskusten puhdistamoihin. Paikan päällä nähtynä puhdistamot vakuuttivat. Perinteisen jätevedenpuhdistamon sijaan vastassa oli teollisen näköinen ja hajuton ympäristö, josta puuttui kaikki puhdistamoihin perinteisesti liitettävät mielikuvat. MBBR, joka on asiakkaalle täysin uusi teknologia, tuntui vastaavan kaikkiin tavoitteisiin.

- Norjan vierailuilla keskustelimme järjestelmän reagointinopeudesta käyttöönotossa paikallisten kanssa. Kuulemamme vakuutti meidät lopullisesti teknologian suhteen, sillä toiminnallisuus oli juuri sitä mitä etsittiin. Tiesimme, että Rukalle suunniteltiin vastaavaa tekniikkaa, mutta sekin oli silloin vasta suunnitteluvaiheessa, toimitusjohtaja Petri Laiho Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä kuvailee.

- MBBR-tekniikalla jäteveden biologinen puhdistusprosessi tehostuu. Koko uusi järjestelmä mitoitettiin asiakkaalta tulleisiin suunnitelmiin, mikä laittoi meille myös hieman haastetta suunnittelupöydälle, projektipäällikkö Teemu Saukkonen HyXo Oy:stä kertoo.

- Norjassa ei ole niin kovat vaatimukset jätevedenkäsittelylle kuin meillä Suomessa, jossa typenpoiston vaatimukset kiristyvät koko ajan. Toki se hieman mietitytti ja siitä syystä se myös suunnitelmissa huomioitiin, toimitusjohtaja Petri Laiho Tunturi-Lapin Vesi Oy:stä kertoo.

Ylläkselle tuleva puhdistamo on toinen MBBR-tekniikkaa hyödyntävä laitos Suomessa. Laitoksessa on huomioitu prosessiin tulevaisuudessa kohdistuvat tehostusvaatimukset lupavaatimuksien, erityisesti typenpoiston sekä jätevedenmäärän suhteen.

- Rakennustyöt ovat sujuneet aikataulussa, vaikka sääolosuhteet täällä pohjoisessa välillä haastavatkin. Pääsemme kohta aloittamaan laitoksen kattavan testausvaiheen, jossa jokainen laite testataan ensin yksittäisenä ja siitä vaiheittain laajentaen koko prosessiin. Kokonaisuudessaan testaus ja käyttöönottovaihe vievät useamman kuukauden, Teemu Saukkonen HyXo Oy:stä valoittaa rakennusprojektin kulkua.

Rakennustyöt Tunturi-Lapin Veden puhdistamolla ovat edenneet jo pitkälle