Someron Vesihuollolle tehostettu typenpoisto jatkuvatoimisella hiekkasuodattimella

HyXo toimitti kokonaisvastuurakennusurakkana Someron Vesihuolto Oy:lle typenpoistolaitoksen, joka valmistui syksyllä 2014. Laitos poistaa jätevedestä kiintoainetta, fosforia ja typpeä. Toimitukseen sisältyivät pumput, instrumentit, hiekkasuodattimet ja metanoliasema rakennuksineen. Myös automaatio kuului pakettiin. Uusi laitos tarvittiin typen ja fosforin poiston tiukentuneiden ympäristölupaehtojen takia, ja puhdistustehoiltaan se ylittääkin selvästi vaaditut arvot.

Someron Vesihuolto päätyi HyXon tarjoamaan denitrifioivaan Dynasand-hiekkasuodatusjärjestelmään kustannusvertailun ja erilaisten referenssien perusteella. ”Tärkeimmät edut ovat siinä, että laitteisto on täysin automaattinen, lähes huoltovapaa ja toimii niin kuin on luvattu eikä meillä ole ongelmia tiukentuneiden lupaehtojen kanssa”, summaa Someron Vesihuollon toimitusjohtaja Esa Heikkinen. Esimerkiksi jäteveden fosforista saadaan poistettua yli 99 % (lupaehtojen vaatimus 95 %) ja typestä parhaimmillaan yli 80 % (vaatimus 60 %). Laitosta on myöhemmin mahdollista laajentaa vielä kahdella lisäsuodattimella.

Myyntipäällikkö Mika Laihonen Hyxolta kuvailee mittavaa kvr-urakkaa haastavaksi. Projektin hoidossa oli otettava huomioon ja pidettävä hallinnassa melkoinen nippu asioita. Haasteeseen pystyttiin vastaamaan. Someron Vesihuollon Esa Heikkinen on tyytyväinen Hyxon myyntihenkilöstön ja suunnittelijoiden asiantuntemukseen. Kiitosta koko projektin ajalta tulee myös luotettavuudesta, joustavuudesta ja aikataulujen pitävyydestä.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Teemu Saukkonen
puh. 010 417 4518
teemu.saukkonen@hyxo.fi

somerocase1somerocase2somerocase4