HyXo toimitti Launeen vedenottamolle kemikaalien valmistus- ja annostelulaitteistot

Lahti Aqua Oy saneerasi Launeen vedenottamon vuosina 2013 – 2015. Yli sata vuotias vedenottamo otettiin udelleen käyttöön 15 vuoden tauon jälkeen tammikuussa 2016. Vedenottamon pohjavedestä poistetaan torjunta-ainejäämiä aktiivihiilisuodatuksella, jonka jälkeen vesi desinfioidaan UV-käsittelyllä ja kemikaloinnilla. Annostelemalla natriumhypokloriittia ja ammoniumsulfaattia veteen muodostuu kloramiineja, jotka säilyvät vedessä pitkään ja takaavat veden hygieenisen laadun pysyvyyden. Lopuksi veden pH säädetään lipeällä verkostokelpoiseksi. HyXo Oy toimitti Launeen vedenottamon tarpeisiin sopivan kokonaisratkaisun sisältäen natriumhypokloriitin, ammoniumsulfaatin ja lipeän annostelukoneikot. Projekti kokonaisuus käsitti suunnittelun, valmistuksen ja asennuksen sekä käyttöönoton ja koulutuksen. Tämän lisäksi HyXo Oy toimitti Launeelle kaksi Spektron 250e UV-laitetta.

Launeen vedenottamo on historiallinen rakennus, joten julkisivu säilytettiin muuttumattomana saneerauksen aikana. Tämä asetti erityisvaatimuksia muun muassa laitteistojen kokoonpanon ja haalauksen suhteen. Yksityiskohtaisella suunnittelulla varmistettiin asennusurakan onnistuminen paikan päällä vanhaa rakennusta kunnioittaen. ”Kokonaistoimituksella yhdeltä toimittajalta varmistetaan, että saadaan mitä halutaan: toimiva kokonaisratkaisu”, kommentoi Lahti Aquan tekninen johtaja Jouni Lillman. ”Toteutus vastasi tarpeita ja odotuksia, ja laitteistot ovat toimineet moitteettomasti”, Lillman jatkaa.
Kaikki valmistuslaitteistot toteutettiin puoliautomaattisina. Laitteistojen automatiikka valmistaa halutun vahvuiset annosteluliuokset käyttäjän pyynnön mukaisesti ohjauspaneelien avulla. Liuosten valmistus- ja annostelusäiliöt ovat erilliset, joten kaikkia kemikaaleja pystytään annostelemaan jatkuvatoimisesti.
Projektin toteutus sujui Lillmanin mukaan odotusten mukaisesti ja Lahti Aqualla ollaan oltu tyytyväisiä HyXon nopeaan reagointiin tarpeen vaatiessa. ”Käyttöönottokoulutus ja toimitukseen liittyvä dokumentointi olivat asianmukaisia ja hyödyllisiä. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä kokonaisuuteen.” Lillman kuittaa.

case-laune