Levin Vesihuollon käyttökokemuksia jäteveden desinfioinnista

Levin Vesihuolto Oy on käyttänyt HyXon toimittamaa uv-laitetta jäteveden desinfioinnissa vuodesta 2008.

Levillä toteutettiin vuosina 2007-08 jätevedenpuhdistamon laajennuksen I-vaihe. Puhdistusprosessia tehostettiin rakentamalla esiselkeytys sekä jälkiselkeytys. Samaan aikaan heillä mietittiin purkuvesistön, Ounasjoen, tilaa. Ounasjoki on virkistys- ja kalastuskäytössä ja kuuluu myös Natura-alueeseen. Levin Vesihuollon toimitusjohtaja Pentti Kankaan mukaan painavin syy desinfiointikäsittelyn lisäämiselle prosessiin oli vesistön tila; halu suojella joen ekologiaa.

Puhdistamo sai uuden ympäristöluvan tiedokseen vuonna 2007. Lupa tuli voimaan vuoden 2010 alusta. Desinfiointivaatimusta ei luvassa ollut, mutta vesihuollossa päätettiin toimia proaktiivisesti ja valmistautua saneerausvaiheessa jäteveden hygienisointiin. Uv-laite koettiin turvalliseksi vaihtoehdoksi. Jätevesi uv-laite mitoitettiin virtaamalle 290 m3/h, kiintoaine max 15 mg/l. Hygienisointitulos uv-laitteen jälkeen määriteltiin seuraavasti: fekaaliset koliformit < 100 CFU/100 ml ja kokonaiskoliformit < 500 CFU/100 ml. HyXo toimitti vuonna 2008 purkukanavaan asennettavan Wedecon TAK55HP uv-laitteiston. Laitteistossa on 12 lamppua yhdessä modulissa. Laitokselle on jätetty tilavaraus toisen modulin lisäämiseen. Uv-laite toimii

Pentti Kangas toteaa, että: ” Uv-laitteen käyttö on ollut yllättävän helppoa ja varmaa. Uv-lamput ovat kestäneet yli takuuajan ja kemikaaliton, mekaaninen pyyhinlaitteisto puhdistaa kvartsiputket tehokkaasti." Jälkikäsittelyyn tulevan jäteveden fekaalisten koliformien lukumäärä on vuodenajasta riippuen keskimäärin noin 50 000 pmy/100 ml. UV-laitteen jälkeen määrä on yleensä alle 100 pmy/100 ml eli laitteella saavutetaan erinomaisen uimaveden hygienisointitaso ympärivuotisesti.
Levin Vesihuolto Oy odottaa uutta lupaa valmistautunein mielin vuodelle 2015.

Lisätietoja UV-laitteista antaa tuotepäällikkö Anne Koskela puh. 010 4174 542