Laaja projektitoimitus vedenkäsittelyyn Vantaan Energialle

HyXo toimitti Vantaan Energian alansa huippua edustavalle jätteenpolttolaitokselle laajan laitteistokokonaisuuden vedenkäsittelyyn. Jätevoimala otettiin virallisesti käyttöön syyskuussa 2014 Vantaan Långmossebergissa. Voimalan prosesseissa käytetään paljon vettä ja syntyy runsaasti lauhteita, joiden puhdistukselle on tarkat vaatimukset. Haastavaa ja monimutkaista projektia oli koordinoimassa Hyxon projektipäällikkö konsultin ja loppukäyttäjän kanssa.
Vantaan Energian jätevoimalan tarvitsema lisävesi on saostumien ja korroosioriskin välttämiseksi puhdistettava perusteellisemmin kuin normaali juomavesi. Hyxon toimittama lisävesilaitos ja matalapainesyöttöveden ioninvaihdin käsittelevät vettä voimalan tarpeisiin soveltuvaksi. Toimitukseen sisältyi myös laitteisto, jolla puhdistetaan savukaasulauhdetta ja tehdään siitä edelleen suolavapaata vettä prosessikäyttöön. Lisäksi toimitukseen kuuluivat laitoksen prosessien kemikaalinannostelukoneikot sekä lauhdesuodatin.

”Lopputulos on hyvä ja toimiva”, kiteyttää vanhempi käyttöinsinööri Tarmo Mansner Vantaan Energialta. Monimutkaisen ja laajan projektin haasteisiin pystyttiin vastaamaan. Hyxo valikoitui kokonaisuuden toimittajaksi muun muassa hinta-laatusuhteen perusteella.

Tilaajan kannalta olennainen etu oli se, että laajaa, syystalven 2013 ja alkusyksyn 2014 välillä toteutettua toimituskokonaisuutta oli koko ajan koordinoimassa yksi ja sama projektipäällikkö. Vantaan Energian Tarmo Mansner kiittelee tämän ratkaisun tuomaa joustavuutta ja mahdollisuutta hioa suunnitelmia sekä kehittää laitteiston toimivuutta projektin edetessä. ”Esimerkiksi kemikaalinannostuksen kehittämisessä päästiin parempaan säätötulokseen Hyxolta tulleen ajatuksen pohjalta, sanoo Mansner.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Toni Seppänen
puh. 0400 460 268
toni.seppanen@hyxo.fi