HEINOLASSA ANALYSOIDAAN JÄTEVETTÄ NYKYISIN GERHARDTIN LAITTEISTOLLA

Stora Enson Heinolan Flutingtehtaalla seurataan tuotantoprosesseja sekä ympäristölupiin liittyviä päästöjä tarkasti. Laboratoriomittauksilla varmistetaan prosessien oikeanlainen toiminta. Tammikuun 2017 lopussa laboratorion vanha typpianalysaattori korvattiin HyXo Oy:n toimittamalla uudella puoliautomaattisella Gerhardt’in Vapodest-laitteistolla. Laitteen avulla mitataan ammonium- ja kokonaistyppeä laitoksen jätevesistä.

”Seuraamme prosesseistamme ammonium- ja kokonaistyppeä, ja laitteen käytettävyys on meille tärkeää. Gerhardt’in laitteistossa on valmisohjelmia, joista saa muokattua itselle sopivat ohjelmat. Ohjelmat ovat helppokäyttöisiä”, tehtaan laboratorion työnjohtaja Tuija Pouttu kertoo.

”Tislaimeen yhdistetty titraattori antaa tarkasti titrauksen kulutuksen sekä mitatut pH-arvot käyrinä, jolloin voimme vertailla myös niitä tarpeen mukaan. Laitteella saamme aiempaa tarkemman mittaustuloksen ja pystymme mittaamaan alhaisempia pitoisuuksia pienemmillä näytemäärillä laimeamman titrausliuoksen ansiosta”, Tuija jatkaa.

Laitteella on tammikuun jälkeen ehditty tehdä jo lähes 1300 mittausta ja se on toiminut mutkattomasti.

”Yhden kerran järjestelmään tuli virhe, mutta se saatiin hienosti korjattua. Tarvittaessa HyXo:n huolto on nopeasti saatavilla, sillä heillä on toimipiste Lahdessa vain puolen tunnin päässä tehtaalta. Huoltoasentajat kävivät Saksassa saamassa koulutuksen näihin laitteisiin”, Tuija kertoo.

”Yksi Stora Ensolle tärkeimmistä asioista on työturvallisuus, jota voidaan huomioida työskennellessä uudella laitteella. Laitteen tarvitsemat reagenssit tilataan valmiina liuoksina ja niitä käytetään pinnanseurannalla varustelluista kanistereista analyysissä. Laitteeseen ei analyysin aikana tarvitse lisätä mitään reagensseja, vaan laite annostelee kaiken automaattisesti. Valmiit liuokset ja automatiikka vähentävät työturvallisuusriskejä täällä laboratoriossa”, Tuija jatkaa.

”Vapodestilla pystymme myös toteuttamaan mittaukset aiempaa ympäristöystävällisemmin. Kemikaalikulutukset analyyseissä ovat pienentyneet ja mm. indikaattori-/värireagensseja ei tarvita pH-mittaukseen perustuvan analyysin ansiosta. ”

”Laitteeseen kuuluvat osat ovat kirkkaita, joten prosessi on helposti seurattavissa. Myös mahdolliset likakertymät ovat helposti silmin havaittavissa näkösällä olevissa tislaus- ja titrausosissa eivätkä pääse aiheuttamaan virheitä mittaustuloksiin. Normaalisti laite puhdistetaan kerran viikossa sille erikseen suositetulla pesuaineella.”

Laitevalintaan ollaan oltu tyytyväisiä. ”Meidän mittausmäärillä puoliautomaattinen Vapodest-typpitislain on tuonut myös kustannussäästöjä pienentyneen kemikaalikulutuksen vuoksi.  Olemme olleet tyytyväisiä, että valitsimme tämän laitteen”, Tuija kertoo vielä lopuksi.

Hanna Seppäläinen Stora Enson Heinolan flutingtehtaalta käyttää Gerhardtin laitetta.