Tampereen Vesi tyytyväinen Hyxon toimittamaan UV-laitteeseen

Hyxo toimitti Tampereen Vedelle Wedecon BX3200 UV-laitteen Ruskon pintavesilaitokselle vuoden 2011 lopulla. Ruskossa syötetään veteen kloorikaasua. UV-laitehankinnan tavoitteena oli varmistaa lähtevän veden laatu ja samalla nostaa riskien hallintaa mikrobiologisen laadun osalta. UV-laitteella desinfioidaan maksimissaan 2300 m³/h vettä.

Laite on ollut käytössä nyt reilu puoli vuotta. Käyttöpäällikkö Matti Virkamäki Tampereen Vedeltä kommentoi, että he ovat olleet tyytyväisiä laitteen häiriöttömään toimintaan. - Laitevalinta oli mielestämme hyvin onnistunut ja olemme tehneet jo varauksen toisellekin UV-laitteelle, kommentoi Virkamäki. Lisäksi Tampereen Vedellä on useita pohjavedenottamoita ja pintavesilaitos, joihin Tampereen Vesi tulee investoimaan UV-laitteet. - Ruskon UV-laitteen valintaperustetta määritteli Tampereen Veden investointiohje, jossa pisteytyksessä huomioidaan hinnan lisäksi laatu ja palveluiden saatavuus, toteaa Virkamäki.

Lisätietoja tuotteesta:
Tuotepäällikkö Anne Koskela, puh. 010 417 4542

Matti Virkamäki. BX3200-UV-laitteessa on 32 EcoRay UV-lamppua.