Lahden Aqua Palvelu tyytyväinen HyXon laitteisiin ja huoltoon

Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Se toimii seudullisena vesihuoltoyhtiönä Lahdessa ja Hollolassa huolehtien 120 000 asukkaan vesihuoltopalveluista. Konsernin tytäryhtiö Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut vedentuotannolle, jätevedenpuhdistamoille ja verkostoille Lahdessa ja Hollolassa. Jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Kariniemessä ja Ali-Juhakkalassa.

Kariniemen puhdistamo käsittelee Lahden pohjoisen viemäröintipiirin jätevedet ja lisäksi sinne johdetaan jätevesiä Hollolan kunnan alueilta. HyXo toimitti Kariniemen puhdistamolle uuden sukupolven Seepex BN-sarjan SCT-epäkeskoruuvipumpun noin vuosi sitten. Tällä pumpulla korvattiin pitkään palvelleet Seepex-epäkeskoruuvipumput. Puhdistamolle asennettiin Hyxon toimesta yksi iso Seepex SCT -pumppu kahden pienemmän aiemmin asennetun ja modifioidun Seepexin lisäksi.

Pumppuihin ja HyXon palveluun ollaan puhdistamolla oltu erittäin tyytyväisiä. - Seepex SCT:n pystyy huoltamaan hyvinkin helposti, irrottamatta pumppua putkilinjasta, kertoo Aqua Palvelu Oy:n kunnossapitoinsinööri Jani Åkerman. - Pumpun staattorin ja roottorin vaihtaminen tapahtuu nyt huomattavasti helpommin kuin ennen. Edelliset pumput piti irrottaa putkilinjasta kokonaan kyseisiä huoltotoimenpiteitä varten, mainitsee Åkerman. - Meillä tämä iso Seepex-pumppu on todella kovassa käytössä, sillä se pumppaa lähes taukoamatta ympäri vuorokauden, kertoo Åkerman.

Aqua Palvelun Ali-Juhakkalan puhdistamo puolestaan huolehtii Lahden eteläisen viemäröintipiirin jätevesistä ja Hollolan kunnan Salpakankaan alueen jätevesistä. HyXo on toimittanut Ali-Juhakkalan puhdistamon laboratorioon esimerkiksi DR 5000 -spektrofotometrin, johon laboratorion henkilökunta on ollut tyytyväinen.

Ali-Juhakkalan ja Kariniemen puhdistamoilla on ollut käytössä Hyxon toimittamia instrumentteja ja erilaisia mittalaitteita jo useamman vuoden ajan. Instrumenteille, analysaattoreille ja mittalaitteille on tehty huoltosopimus Hyxon jälkimarkkinoinnin kanssa. Laitteet tarkistetaan ja huolletaan Hyxon toimesta, laitteesta riippuen useamman kerran vuodessa. Näin voidaan taata, että mittaustulokset pysyvät tarkkoina ja laitteiden toiminta moitteettomana. Aqua Palvelu on ollut tyytyväinen Hyxon kanssa tehtyyn huoltosopimukseen ja Hyxolta saamaansa palveluun.