7.2.2024

Hyxo Oy ja Ubitec Oy huoltoyhteistyöhön

Konsernin sisäisellä yhteistyöllä asiakkaille merkittäviä kustannusetuja

WEST Invest Group -konserniin kuuluvat Hyxo Oy ja Ubitec Oy ovat käynnistäneet vuoden 2023 aikana huoltoyhteistyön (Service Partner). Huoltoyhteistyötä tehdään tällä hetkellä jätevedenpuhdistamoissa käytettävien lietelinkojen ja välppien mekaanisen huollon osalta. Yhteistyömallissa Ubitecin osaava huoltohenkilöstö vastaa Hyxon Pirkanmaan alueen asiakkaiden huoltotehtävistä. Lisäksi huolto- ja korjaustyöt hoituvat myös muualla Suomessa tiettyjen Ubitecin ja Hyxon yhteisten asiakkuuksien osalta.

Yhteistyöstä monenlaista hyötyä

Hyxon huollon vasteajat alkoivat useista syistä kasvaa vuoden 2022 puolella, jolloin yhtiössä todettiin, että omaa huoltohenkilöstöä ei ole tarpeeksi. Ajatus pyytää Ubitecilta huoltohenkilöä keikalle syntyi yksittäisestä pikaisesta tarpeesta. Yhteistyötä lähdettiin kehittämään hyvien kokemusten perusteella.

Hyxo Oy:n palveluliiketoimintajohtaja Mika Karjalainen kertoo, että huoltoyhteistyöllä lähdettiin hakemaan WEST Invest Group -konsernin sisällä muun muassa joustavuutta resurssointiin.

– Tavoitteenamme oli ilman muuta se, että pystymme tarjoamaan entistä parempaa palvelua asiakkaillemme. Yhteistyössä Ubitecin kanssa pystymme tarjoamaan huoltopalveluitamme merkittävästi nopeammin ja joustavammin asiakkaillemme. Lisäksi asiakkaamme saavat merkittäviä kustannussäästöjä, kun voimme käyttää Ubitecin paikallista huoltohenkilöstöä, Karjalainen sanoo.

Asiakastyytyväisyys näkyy lisätöiden muodossa

Ubitecin työnjohtaja Antti Linkomäen mukaan yhteistyötä lähdettiin kokeilemaan jo vuoden 2022 loppupuolella ensin yhden huoltohenkilön turvin.

– Osaamisen karttuessa lisääntyi myös Ubitecille ohjattujen huoltokeikkojen määrä. Huoltoringissä on nyt jo neljä henkilöä meiltä mukana. Huoltotöihin kuuluvat pääosin lietelinkoihin ja välppiin, osin myös puhaltimiin, liittyvät sähkötyöt.

Asiakastyytyväisyys näkyy lisätöiden muodossa

Linkomäki näkee yhteistyössä etuja kaikille osapuolille.

– Ketteryys on meidän valttimme. Asiakas hyötyy paitsi rahallisesti myös ajallisesti, kun huolto hoituu lähialueelta. Sisäisesti hyöty on siinä, että olemme voineet hyödyntää osaavaa henkilöstöämme kaikkien osapuolten eduksi. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, mikä näkyy esimerkiksi siten, että osan kanssa on aloitettu keskustelut huoltosopimuksen solmimisesta. Lisätöitä on saatu myös vikakeikoista.

Yhteistyötä on tänä vuonna tarkoitus laajentaa koskemaan muidenkin laitteistojen, esimerkiksi UV- ja suodatinlaitteiden, huoltoa.

– Meillä on niin kovalla tasolla mekaaninen ja sähköinen osaaminen. Lopulta sähkö on sähköä ja mekaniikka mekaniikkaa. Tärkeintä on ymmärtää, miten koko laitteisto toimii, sähkö on osa kokonaisuutta, Linkomäki sanoo.

Lisätietoja

Mika Karjalainen, palveluliiketoimintajohtaja, Hyxo Oy, p. 010 417 4527
Antti Linkomäki, työnjohtaja, Ubitec Oy, p. 040 093 2285