HOX- WEBINAARI 4.2.2021:
Millainen yhteistyö tukee asiakasta toimintavarmuuden parantamisessa ja ympäristötavoitteiden saavuttamisessa?

Yhteiskuntamme on riippuvainen vedestä ja energiasta, joten on tärkeää turvata niiden saatavuus kaikissa tilanteissa.

Tuotannon keskeytyksettömän toiminnan turvaaminen, eli toimintavarmuus, onkin tässä avainasemassa. Toimintavarmuus rakentuu useista eri asioista, mutta lähtökohtana kaikelle on varautuminen mahdollisiin poikkeustilanteisiin ja niiden ennalta ehkäiseminen. Millaisilla toimilla on mahdollista parantaa toimintavarmuutta?

Vaikka energiatarve kasvaa jatkuvasti, olemme menossa kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa. Millaisia vaatimuksia nämä asettavat toiminnallemme nyt ja tulevaisuudessa? Entä kuinka voisimme rakentaa laitoksia ympäristöämme kunnioittaen?

HOX-webinaari sisältää ajankohtaista pohdintaa siitä, miten energiasektorin ja vedenkäsittelyn asiantuntijat voivat tukea toimintavarmuuden ja ympäristötavoitteiden saavuttamisen osalta.

----

KATSO WEBINAARIN TALLENNE


---

OHJELMA

Yhteistyön merkitys palveluiden asiakaslähtöisyydessä ja laadussa
Asiakkaan kokemuksia ja näkemyksiä laaja-alaisten palvelukokonaisuuksien hyödyistä,
tämänhetkisistä palveluista, asiakaslähtöisyydestä ja tulevaisuuden lisätarpeista.

• Paneelikeskustelu; Pinja Kilpeläinen HyXo Oy, Janne Myllymäki Höyrytys Oy, Jarmo Räisänen HyXo Oy

 


Varautumisen elementit
Millä elementeillä voidaan vaikuttaa energiantuotannon toimintavarmuuteen.

• Häiriötilanteet hallintaan kumppanuudella Aarni Natunen Höyrytys Oy
• Ennakoiva ylläpito varautumisen elementtinä Pauli Janatuinen  HyXo Oy
• Etävalvonta ja data-analyysi toimintavarmuutta takaamassa Pinja Kilpeläinen HyXo Oy ja Teemu Saukkonen HyXo Oy
• Käyttövarmuus lähtee suunnittelusta Toni Seppänen HyXo Oy

 


Energiantuotannon ympäristökuorman pienentäminen – ympäristökädenjälki
Ympäristökädenjälki käsitteenä ja mikä on meidän kädenjälki energiatuotannon ympäristökuorman pienentämisessä.

Kädenjälki - viesti ympäristövaikutuksista positiivisesti Saija Vatanen, VTT 
• Sähkökattilalla höyryä ja lämpöä ympäristöä kunnioittaen sekä säätövoimasta lisäarvoa  Jesse Haakana Höyrytys Oy
• Vesijärjestelmä osana laitoksen ympäristökuorman hallintaa Toni Seppänen ja Timo Galkin  HyXo Oy