11.9.2019

EUROFINS OTTI KÄYTTÖÖN C. GERHARDTIN RASVOJEN HAPPOHYDROLYYSILAITTEISTON

Eurofins Scientific Finland Oy:n Raisiossa sijaitseva elintarvikekemian laboratorio oli uuden rasvojen happohydrolyysilaitteiston hankinnan edessä, kun käytössä ollut laitteisto oli lähestymässä elinkaarensa päätöstä.
- Laitevalmistajan vaihtamiseen on aina kynnys, kun laboratoriossa on totuttu tiettyyn laitteeseen ja sen tapaan tehdä mittauksia. Uuteen laitteeseen siirryttäessä on aina paljon kysymysmerkkejä ja siksi onkin oleellista saada käyttäjäkokemuksia laitteesta, laboratoriopäällikkö Riina Karlsson kertailee hankinnan taustoja.

Vaikka C. Gerhardt laitevalmistajana ei ollut laajemmin tuttu, voitiin hankintaa suunnitellessa hyödyntää Eurofins Scientific -konsernin globaalin laboratorioverkoston tietoa ja kokemuksia C. Gerhardt -laitteistosta.
- Laitteita on käytössä Eurofinsin muissa laboratorioyksiköissä, joten käyttökokemuksia oli hyvin saatavillamme. Kävimme Ruotsin laboratorioyksikössämme tutustumassa heillä käytössä olevaan vastaavaan Gerhardtin rasvanmittauskokonaisuuteen. Saimme sieltä käyttökokemuksia oman hankintamme tueksi ja pystyimme esittämään meitä askarruttaneita kysymyksiä käyttäjille, laboratoriopäällikkö Riina Karlsson kertoo.

Lopputuloksena Raisiossa sijaitsevaan Eurofinsin elintarvikekemian laboratorioon hankittiin C. Gerhardtin happohydrolyysilaitteisto Hydrotherm ja uuttolaitteisto Soxtherm aiemmin käytössä olleen laitteiston rinnalle.

Käyttökoulutusta uuteen laitteeseen

Laitteen saavuttua Raisioon järjestettiin laboratoriohenkilökunnalle laitteiden asennuksen yhteydessä kahden päivän käyttökoulutus. Koulutuksen aikana laitteisiin tutustuttiin yhdessä HyXon ja C. Gerhardtin edustajan kanssa.
- Meille tuli tänne paikanpäälle Saksasta Gerhardtin asiantuntija, joka kertoi meille kattavasti, miten molemmat yksiköt toimivat käytännössä ja mitä niiden kanssa pystyy tekemään. Hän osasi myös hyvin kertoa laitteen teoriaa, mm. millainen uuttomenetelmä laitteessa on käytössä. Kattava käyttökoulutus henkilökunnallemme antoi hyvän pohjan, kun lähdimme itse ottamaan laitetta käyttöön, kertoo analyysipalvelupäällikkö Pasi Tuomikoski.
- Sisäisesti olemme käyttöönoton jälkeen vielä kouluttaneet uusia henkilöitä laitteen käyttöön, sillä kaikki eivät päässeet alkuperäiseen koulutukseen, Riina täydentää.
Kuten kaikissa C. Gerhardtin laitteissa on prosessin automatisointi myös Hydrotherm ja Soxtherm -happohydrolyysi- ja uuttolaitteistoissa isossa roolissa, molemmissa on valmiit ohjelmat käytettävissä napin painalluksella.
- Laite on hyvin yksinkertainen käyttää, mikä tekee käyttökoulutuksestakin aika simppelin, Pasi jatkaa.

Automatisoidun prosessin etuja

Aiemmin käytössä olleessa laitteistossa manuaalisten työosuuksien määrä oli huomattavasti suurempi. Analyysien automatisoinnin ansiosta inhimillisten virheiden mahdollisuus pienenee ja käyttöturvallisuus paranee, koska kuumia reagensseja ei tarvitse liikutella, eikä henkilön jatkuvaa läsnäoloa tarvita prosessin aikana. Samoin näytteiden toistettavuus on huipputasoa uudella laitteistolla.
- Uudella laitteistolla tulosten tasalaatuisuus ja toistettavuus on parantunut entisestään, Pasi Tuomikoski kertoo.
Tämä on osaltaan vähentänyt myös työn määrää, kun näytteitä ei tarvitse uusia. Vanha hydrolyysilaite jätettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vielä uuden laitteiston rinnalle. Näin pystytään lisäämään rasva-analyysien kapasiteettia ruuhkahuippujen aikana.
- Sen verran meillä on tarve optimoida uuden laitteen käyttöä, että olemme harkitsemassa toisen Soxtherm- uuttoyksikön hankintaa, koska uuttovaihe on prosessin hitain osuus. Uuttoyksikössä on vain kuusi näytepaikkaa. Toisella yksiköllä saisimme kasvatettua näytemäärää ja nopeutettua prosessia, Riina kertoo.
- Tämäkin oli meillä tiedossa jo melko varhaisessa vaiheessa, erityisesti Ruotsista saadun käyttäjäkokemuksen perusteella, Pasi täydentää.
Uuden laitteen käytössä oli aluksi myös pieni ongelma, jonka selvittämiseen tarvittiin HyXon huoltoakin.
- Ongelma saatiin ratkaistua yhdessä HyXon huollon kanssa. Asiaan suhtauduttiin hyvin, ja myös Gerhardtin puolesta asialle etsittiin ratkaisua, Riina kertoo uuden laitteen käytön alkutaipaleesta.
Henkilökunnan käyttökokemus on työergonomian ja työntekemisen puolesta ollut positiivinen. Vaikeat, tarkkuutta vaativat kaatoliikkeet ovat uuden laitteen myötä poistuneet.
- Laite on otettu vastaan hyvin, vaikka tietenkin uusi laite tuo mukanaan myös uusia työtapoja. Kokonaistunnelma laitteen tiimoilta on kyllä postiviinen, kertoo Pasi.
HyXon laboratoriolaitemyynti toimi ostoprosessin aikana aktiivisesti ja vaivattomasti.
- Meihin on aina oltu aktiivisesti yhteydessä ja esille tulleisiin kysymyksiin olemme saaneet nopeasti vastauksen. Asiakaspalvelun taso on pysynyt hyvänä myös ostoprosessin päätyttyä, Riina kommentoi ostoprosessia.

 

Eurofins Scientific on maailman johtava life sciences -sektorin kansainvälinen yhtiö, jonka päätoimialoja ovat laboratorio- ja asiantuntijapalvelut elintarvike- ja maatalous-, ympäristö- sekä lääkesektoreilla. Eurofins Scientific -konserniin kuuluu yli 45,000 laboratorioalan ammattilaista yli 800 laboratoriossa 47 maassa ympäri maailmaa. Eurofinsin analyysivalikoima kattaa yli 200,000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, turvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen.

Eurofins on toimialansa merkittävin toimija ja markkinajohtaja myös Suomessa. Eurofinsin Suomen yhtiöiden toiminta käsittää 32 testauslaboratoriota, 9 tarkastuslaitosta, 3 kalibrointilaboratoriota sekä tuote- ja järjestelmäsertifiointilaitokset, ja näiden lisäksi parikymmentä asiakaspalvelupistettä kattavasti kautta maan – Helsingistä Sodankylään. Yhteensä Eurofinsilaisia on Suomessa tällä hetkellä noin 700.

TUTUSTU LAITTEISIIN TARKEMMIN VERKKOSIVUILLAMME
Automaattinen happohydrolyysilaitteisto Hydrotherm® >>
Soxhlet-uuttolaite Soxtherm® >>

Hydrotherm happohydolyysilaitteisto
Hydrotherm-happohydrolyysilaitteisto käytössä Eurofinssillä