• Tuotekategoriat

 • Toimialat

Näytekeskukset

Näytteenottokeskus koostuu tarvittavasta määrästä näytteenkäsittelypiirejä (Sentry SL200H/SL200L/SL100H/SL100L), joissa vesi- ja höyrynäytteiden lämpötila, paine sekä virtaus vakioidaan näytteenottokeskuksessa oleville mittalaitteille sopiviksi. Näytteenottokeskuksessa on asiakkaan kanssa sovitut ja spesifioidut seurantamittaukset voimalaitoksen hyötysuhteen optimoimiseksi ja prosessin potentiaalisten ongelmien välttämiseksi.

Sentryn näytekeskuksien sekä Hachin ja muiden päämiestemme mittalaitteiden avulla pystymme kokoamaan asiakkaille käyttövalmiita plug-n-play-ratkaisuja kaikkiin mittaustarpeisiin. Hybridityyppiset ratkaisut suunnittelemme aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi.

Sentryn näytejäähdytyskeskukset tunnetaan markkinoilla luotettavina ja toimintavarmoina ratkaisuina. HyXo antaa toimitettaville näytekeskuksille vaatimuksenmukaisuustodistuksen, mikä varmistaa että keskus on kaikilta osin säädösten mukainen.

EDUT
 • Räätälöinti asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi.
 • Avaimet käteen -toimitus
 • Helppous; asiakkaalle saapuu kokonainen kytkentävalmis yksikkö.
 • Avaimet käteen -toimitus
 • Plug-n-play-yksiköt ovat  valmiiksi testattuja, mikä nopeuttaa käyttöönottoa.
TOIMITUS SISÄLTÄÄ
 • Suunnittelun
 • Dokumentoinnin
 • Keskuksen valmistuksen
 • Valmistuksen koordinoinnin ja työnjohdon
 • Koekäytön
 • Toimituksen ja sen koordinoinnin
 • Asennuksen ja käyttöönoton
 • Koulutuksen
 • Luovutuksen

Auli Laurila-Lumme

Tuotepäällikkö

Puhelin 010 417 4560

Markku Aho

Myyntipäällikkö

Puhelin 0104174563

Toni Seppänen

Myyntipäällikkö, KAM & projektit

Puhelin 010 417 4543

Ilpo Puustinen

Myyntipäällikkö
Itä-Suomi

Puhelin 010 417 4441

Jarkko Aarrekorpi

Myyntipäällikkö
Pohjois-Suomi

Puhelin 010 417 4515

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit

Puhelin 010 417 4549