• Tuotekategoriat

 • Toimialat

Näytekeskukset

Näytteenottokeskus koostuu tarvittavasta määrästä näytteenkäsittelypiirejä (Sentry SL200H/SL200L/SL100H/SL100L), joissa vesi- ja höyrynäytteiden lämpötila, paine sekä virtaus vakioidaan näytteenottokeskuksessa oleville mittalaitteille sopiviksi. Näytteenottokeskuksessa on asiakkaan kanssa sovitut ja spesifioidut seurantamittaukset voimalaitoksen hyötysuhteen optimoimiseksi ja prosessin potentiaalisten ongelmien välttämiseksi.

Sentryn näytekeskuksien sekä Hachin ja muiden päämiestemme mittalaitteiden avulla pystymme kokoamaan asiakkaille käyttövalmiita plug-n-play-ratkaisuja kaikkiin mittaustarpeisiin. Hybridityyppiset ratkaisut suunnittelemme aina asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi.

Sentryn näytejäähdytyskeskukset tunnetaan markkinoilla luotettavina ja toimintavarmoina ratkaisuina. HyXo antaa toimitettaville näytekeskuksille vaatimuksenmukaisuustodistuksen, mikä varmistaa että keskus on kaikilta osin säädösten mukainen.

EDUT
 • Räätälöinti asiakkaan tarpeisiin soveltuvaksi.
 • Avaimet käteen -toimitus
 • Helppous; asiakkaalle saapuu kokonainen kytkentävalmis yksikkö.
 • Avaimet käteen -toimitus
 • Plug-n-play-yksiköt ovat  valmiiksi testattuja, mikä nopeuttaa käyttöönottoa.
TOIMITUS SISÄLTÄÄ
 • Suunnittelun
 • Dokumentoinnin
 • Keskuksen valmistuksen
 • Valmistuksen koordinoinnin ja työnjohdon
 • Koekäytön
 • Toimituksen ja sen koordinoinnin
 • Asennuksen ja käyttöönoton
 • Koulutuksen
 • Luovutuksen

Satu Mäkelä

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Länsi-Suomi
Puhelin 010 417 4538

Ari Stjerna

Tuotepäällikkö
Vedenkäsittely
Pohjois-Suomi
Puhelin 010 417 4511

Jarno Tolvanen

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Itä-Suomi
Puhelin 010 417 4556

Perttu Sainio

Tuotepäällikkö
Prosessilaitteet
Etelä-Suomi
Puhelin 010 417 4547

Satu Suniharju

Projektikoordinaattori
Puhelin 010 417 4574

Toni Seppänen

Tuotepäällikkö
Puhelin 010 417 4543

Ilpo Puustinen

Aluepäällikkö
Itä-Suomi
Puhelin 010 417 4441

Mika Laihonen

Myyntipäällikkö
Vedenkäsittely
Projektit
Puhelin 010 417 4549

Anne Koskela

Asiakkuuspäällikkö
Kuntasektori
Puhelin 010 417 4542