10.11.2016

HyXo Oy toimitti Savon Voima Oyj:lle vedenpuhdistuslaitteiston, millä prosessoidaan lisävettä Iisalmen voimalaitoksen tarpeisiin. Kokonaisvaltainen puhdistuslaitteisto demineralisoi vesijohtovettä kattilalaitoksen vaatimusten mukaisesti koostuen seuraavista yksikköprosesseista: lämmönvaihto, vedenpehmennys, patruunasuodatus, käänteisosmoosi (RO), sähköinen ioninvaihto (EDI) ja sekaioninvaihto (MB). Puhdistusprosessi vedenpehmennyksestä sähköiseen ioninvaihtoon asti on kaksilinjainen niin, että normaalissa ajossa vain toinen linja on käytössä toisen ollessa odotustilassa. Tarvittaessa kuitenkin rinnakkaisen linjan yksikköprosesseja voidaan ottaa samanaikaisesti käyttöön tuottotarpeesta riippuen.

Kaupunkivesi lämmitetään ennen vedenkäsittelyä jotta lisävedelle voidaan taata mahdollisimman alhainen silikaattitaso. Pehmentimiltä vesi kulkeutuu patruunasuodattimien läpi RO-laitteistolle, mikä on kokonaisprosessin pääasiallinen suolanpoistoyksikkö tuottaen tässä tapauksessa n.75 % permeaattivettä ja poistaen > 99 % raakaveden suoloista. RO-permeaatti johdetaan sähköiselle ioninvaihtimelle (EDI), joka tuottaa alle 0,1 µS/cm johtokyvyn vettä. Alhainen johtokyky varmennetaan vielä EDI-kennojen jälkeen linjakohtaisilla sekaioninvaihtimilla.

Tarve uudelle puhdistuslaitteiden hankinnalle syntyi edellisen ioninvaihtolaitteiston lopetettuaan toimintansa. Kiinnostus käänteisosmoosilaitteistoa kohtaan heräsi ja Savon Voima otti RO-laitteen vuokrakäyttöön. Vuokrauskokemuksen perusteella voimalaitoksella päätettiin investoida uuteen puhdistuslaitteistoon, minkä olennainen uudistus oli laitteiston parantunut käyttöturvallisuus, kun myrkyllisiä kemikaaleja ei uudessa ratkaisussa enää tarvittu. Tarjouskilpailun jälkeen Savon Voima valitsi jatkavansa yhteistyötä Hyxo Oy:n kanssa, sillä ”tarjottu kokonaisuus oli taloudellisesti fiksu ja Hyxo pystyi vastaamaan voimalaitoksen asettamaan nopeaan toimitusaikatauluun”, kommentoi Savon Voiman käyttöpäällikkö Aki Rantonen, joka lisäsi Hyxon olevan myös tunnettu toimija alalla.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Toni Seppänen
puh. 010 417 4543
toni.seppanen@hyxo.fi