UV-laitteiston toimitus Lahti Aquan hygienisointilaitokselle

HyXo Oy toimitti toukokuussa 2015 Lahti Aquan uudelle hygienisointilaitokselle Duron UV-laitteiston jäteveden desinfiointiin. Kanavaan asennettavassa uuden sukupolven laitteistossa lamput on sijoitettu 45°:een kulmaan perinteisen vaakatason sijaan.  Lamppujen kallistus ja porrastettu asettelu minimoi Duron-ratkaisun tilatarpeet ja parantaa desinfiointitulosta jäteveden virtauksen muuttuessa. Uudet tehokkaat 600 W:n lamput, joita kyseisessä UV-laitteessa on 48 kpl, minimoivat laitteiston käyttökustannukset.

Lahti Aquan tarve toteuttaa projekti sai alkunsa vuonna 2011 tulleesta jäteveden ympäristöluvasta, johon oli lisätty hygienisointivaatimus. Asetetussa lupaehdossa laatuvaatimuksena oli 90 %:n reduktio uimavesikaudella. Lupaehdossa oli lisäksi maininta, ettei hygienisointi saa muuttaa veden kemiallista laatua. Lahti Aquan teknisen johtajan Jouni Lillmanin mukaan tämä vaikutti heidän päätökseensä valita kemikaalivapaa UV-laitteisto jäteveden hygienisointimenetelmäksi. Usean vuoden käyttökokemus Wedecon UV-laitteistoista puhdasvesilaitoksilla vakuutti asiakkaan valitsemaan helppokäyttöisen ja varmatoimisen Wedecon Duron UV-laitteiston.

Toukokuussa 2015 käyttöönotetun jäteveden UV-sovelluksen tulokset ovat olleet yli laatutavoitteiden. Tavoitteeksi asetettiin Eu:n virkistysvesidirektiivin riittävä laatu ja tuloksilla on päästy tasoon hyvä laatu. Lisäksi laitteen käyttöhenkilökunta on ollut tyytyväisiä sen helppoon ja yksinkertaiseen käyttöön. Sähkön kulutus laitoksella on ollut noin 0,026 kWh/käsitelty jätevesikuutio.

Jouni-Lillman
Lahti Aquan tekninen johtaja Jouni Lillman
duron
HyXon toimittama Duron UV-laitteisto.