Painehiekkasuodatuksella juomavettä täysin ilman kemikaaleja

Jepualla oleva vesiosuuskunta Keppo Vattenandelslag toimittaa alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille juomavettä. Osuuskunnan alueen raakavesissä on runsaat rauta- ja mangaanipitoisuudet, joiden poistamiseksi lähdettiin etsimään ratkaisua jo useampi vuosi sitten.

- Alun perin asiakas kysyi meiltä Dynasand-suodatinta, mutta tutustuessamme tarkemmin kohteeseen totesimme, että painehiekkasuodatus on heille parempi vaihtoehto, kertoo projektin alkutilanteesta Mika Laihonen HyXo Oy:stä.

Tässä kyseisessä laitoksessa raakaveden rauta- ja mangaanipitoisuudet nousevat helposti raja-arvojen ylitse, mikä muissa suodatusmenetelmissä vaatii tuekseen kemikalointia. Painehiekkasuodatuksessa suodatukseen käytettävän hiekkamassan valinnalla pystytään vaikuttamaan suodatustulokseen huomattavasti ja tuottamaan kemikaalittomasti juomavettä mitä erinäisimmissä tapauksissa.

Suunnitelma vanhan laitoksen korvaamisesta lähti toteuttamisvaiheeseen kesäkuussa 2019, ja uutta järjestelmää varten rakennettu halli oli valmis marraskuussa 2019. HyXo toimi projektissa paitsi laitoksen suunnittelijana myös laitetoimittajana. Ainoastaan laitoksen automaatio ja putkistot olivat asiakkaan toiveen mukaisesti paikallisen toimittajan asentamia ja laiteasennukset he hoitivat itse. Laitoksen käyttöönotto oli toukokuussa 2020.

- Laitos on rakennettu kahden Eurowater-painehiekkasuodattimen ympärille ja sen kapasiteetti on tällä hetkellä 20 m3/h. Tulevaisuuden tarpeet huomioiden laitokseen rakennettiin kuitenkin laajentumisvaraus, jonka avulla kapasiteetti voidaan tuplata, kertoo Laura Kastarinen HyXon projektiosastolta.

Laitos toimii täysin ilman kemikaaleja, mutta sinne on lisäksi rakennettu kemikalointijärjestelmä, jonka avulla suodatusta saadaan tehostettua ja varmistutaan loppuveden tasalaatuisuudesta. Näin ei jouduta tilanteeseen, missä vettä ei pystyttäisi toimittamaan. Kemikalointijärjestelmä on HyXon suunnittelema ja siinä käytetään Seran annostelupumppuja.

Laitoksen vedenlaadunseurantakokonaisuus suunniteltiin osana uudistusprojektia. Veden prosessimittausta tehdään jatkossa täysin uusilla pH-, lämpötila- ja johtokykyantureilla, virtausmittarilla sekä HACH SC1000-digitaalisella lähettimellä, jotka ovat kaikki tunnettuja tarkkuudestaan ja toimintavarmuudestaan. Laitokselle hankittiin myös raudan ja mangaanin mittaamiseen HACHin DR3900-spektrofotometri, joka on luotettava valinta laboratoriotasoiseen analysointiin.