OULUSSA SUODATETAAN JÄTEVETTÄ MBR-TEKNIIKALLA ENSIMMÄISENÄ SUOMESSA

Suomen ensimmäinen UF-kalvoilla toimiva MRB-prosessi toimitettiin vuonna 2018 Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdistamolle HyXon toimesta. Taskilassa MBR-kalvosuodatuksella käsitellään jätevettä maksimissaan 1500 m3/h. Prosessi rakentuu neljästä kalvolinjasta, joissa kaikissa on 8 kalvokasettia ja 356 kalvomodulia. Lähtevä jätevesi on kiintoainevapaata (< 2 mg/l) ja kokonaisfosforin pitoisuus on alle 0,05 mg/l. UF-kalvot poistavat tehokkaasti myös haitallisia bakteereja.

Taskilan jätevedenpuhdistamolla on aiemmin ollut haasteita saavuttaa lupaehdot kokonaistypen osalta. Huomioiden laitoksen rajalliset laajenemismahdollisuudet ja olemassa olleen prosessin haasteet laajentamisen suhteen, oli päätös kalvosuodatintekniikkaan siirtymisestä helppo tehdä. Uutta tekniikkaa pilotointiin laitoksella ja näin saatiin varmuus siitä, että tekniikka toimii myös kylmillä vesillä.

Avoimella keskustelulla ohjattiin valintakriteereitä

Prosessiratkaisuvalinnan jälkeen Oulun Vesi halusi käydä avointa keskustelua eri laitetoimittajien kanssa niistä asioista mitä tarjouspyyntövaiheessa tulee huomioida. Käytyjen keskustelujen jälkeen määriteltiin lopulliset tarjouspyyntöasiakirjat, joissa valintakriteereiksi nostettiin hankintahinnan lisäksi puhdistustulokset, energiantehokkuus, pesukemikaalien käyttö ja huollon saatavuus. Kriteerien valinnalla haluttiin valita ja varmistaa kokonaistaloudellisesti ja laadullisesti paras vaihtoehto.

Uuden tekniikan hankinta- ja toteutusprojektit tuovat uusia haasteita.

-Yhteistyö HyXon kanssa on ollut hyvin toimivaa ja joustavaa. Laitetoimittajalta sai paljon tietoa ja ehdotuksia kuinka toteutusvaihetta tulisi viedä eteenpäin. Luottamus laitetoimittajaan kasvoiprojektin myötä, käyttöpäällikkö Jarmo Lahtinen Oulun Vedeltä kommentoi projektia kokonaisuudessaan. HyXon projektipäällikkönä toimi Toni Seppänen.
-Oli huima kokemus vetää teknisesti haastava projekti yhteistyössä asiakkaan kanssa onnistuneesti loppuun, Toni kertoo.

MBR-prosessin automaatio antaa paljon tietoa prosessin tilasta. Laitoksen henkilökuntaa on koulutettu aikaisemmasta poikkeavan prosessin säätöön ja ohjaukseen. Erilaisia prosessiajotapoja testaillaan vieläkin.
-Erilaisia prosessin ajotapoja testaillaan vieläkin, ja uuden tekniikan toimiminen eri vuodenaikoina ja optimaalisen ajotavan löytäminen vie vähintään vuoden, kertoo Oulun Veden prosessi-insinööri Sofia Risteelä.

Prosessiasiantuntemuksen lisäksi HyXon toimitukseen kuului Suezin MBR-kalvo- modulit, NWP:n hienovälpät, Hachin instrumentointitekniikkaa sekä prosessiin liittyvä putkisto.