15.11.2019

ANALYTIK JENAN ANALYSAATTORILLA TEHDÄÄN TOC- JA TYPPIMITTAUKSIA LOUNAIS-SUOMEN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSELLA

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy hankki HyXo Oy:ltä Analytik Jenan multi N/C 3100 -mallin analysaattorin talous-, luonnon- ja jätevesien TOC- ja typpimittauksiin.

HyXo ja sen toimittamat laitteet olivat entuudestaan LSVY:llä tuttuja, sillä heillä on käytössä mm. kannettavia mittalaitteita, näytteenottimia sekä spektrofotometreja, mutta Analytik Jena oli tuotemerkkinä tuntematon.

Kaikenlaisille vesinäytteille soveltuva multi N/C 3100-sarjan analysaattori vastasi odotuksia

- Analysaattorin hankintapäätös pystyttiin tekemään saadun tiedon pohjalta, vaikka laitetta ei vielä muilla ollut käytössä Suomessa. Laitteen speksit vakuuttivat meidät. Analytik Jenan TOC-analysaattoreita on kuitenkin laajasti käytössä Keski-Euroopassa, kemisti Niina Kohonen kertoo.

Analytik Jenan multi N/C 3100 -sarjan TOC- ja typpianalysaattorissa näytteet hajotetaan katalyyttisesti kuumassa uunissa. Hiili detektoidaan Focus-Radiation NDIR-detektorilla ja typpi kemiluminesenssidetektorilla. Mittaus voidaan tehdä samanaikaisesti yhdestä injektoinnista. Tämä 3100-malli soveltuu kaikenlaisille vesinäytteille, ja virtausinjektioventtiilin robustin rakenteen takia se kestää hyvin myös kiintoainetta. Multi N/C3100 -analysaattori on validoitu LSVY:n laboratoriossa molemmille parametreille heti käyttöönoton jälkeen.

- Uuden laitteen käyttöönoton yhteydessä mittausten toistettavuus ei saisi kärsiä, sillä monilla asiakkaillamme on testien takana pitkiä aikasarjoja. Uusi laite ei saa millään tavalla vaikuttaa loppuasiakkaan tuloksiin. Tämän laitteen kohdalla ei onneksi mitään ongelmatilanteita ollut asiakkaiden kanssa, eikä tulosten oikeellisuutta tai toistettavuutta ole ollut syytä epäillä, sanoo laboratoriopäällikkö Teemu Paloheimo.

- TOC (=kokonaisorgaaninen hiili) orgaanisen aineen mittarina, on asiakkaillemme tärkeä parametri kertomaan talousveden laadusta. Myös typpipitoisuus on tärkeä seurattava parametri esimerkiksi asiakkaiden ympäristölupa-asioissa. Molempia parametreja mitataan TOC-analysaattorilla säännöllisesti, kertoo Teemu Paloheimo.

Sekä TOC:n että typen määritysraja on tällä hetkellä 0,5 mg/l, mutta tarvittaessa Multi N/C 3100-analysaattorilla on mahdollista päästä vieläkin matalampiin pitoisuuksiin.
- Tarkastelemme asiaa uudelleen, mikäli asiakkaillemme tulee tarvetta mitata vielä alhaisempia pitoisuuksia, mutta tällä hetkellä sellaista tarvetta ei ole, Niina Kohonen kertoo.

Yksi Analytik Jenan Multi N/C 3100 -analysaattorin merkittävistä eduista vanhaan laitteeseen verrattuna on automaattinen tiedonsiirto: aiemmin käsin kirjatut tulokset siirtyvät nyt automaattisesti analysaattorilta suoraan LIMS-järjestelmään. Tämä vapauttaa laboranttien aikaa varsinaiseen tulosten analysointiin sekä vähentää huomattavasti inhimillisten virheiden määrän riskiä, kun mittaustuloksia ei kirjata enää käsin.

Käyttöönotostosta lopputyö päivittäisen käytön tueksi

- Analysaattorin käytön omaksuminen on ollut yksinkertaista, sillä kaikki ovat ennenkin tehneet vastaavia mittauksia. Kevyt perehdytys laitteeseen onkin riittänyt, kun uusi laborantti tulee sitä käyttämään, Niina Kohonen kertoo.

- Olin itse kolmipäiväisessä käyttöönotossa mukana, jonka jälkeen perehdytin meillä harjoitteluaan tehneen ammattikorkeakouluopiskelijan analysaattorin käyttöön. Hän teki opintojensa päättötyön analysaattorin käyttöönotosta ja TOC-mittauksista. Tällä tavoin saimme itsellemme omaa työtämme helpottavan materiaalin, Niina kuvailee laitteen käyttöönottoa kesällä.

Ongelmatilanteilta on vältytty uuden analysaattorin kanssa yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.
- Olemme yhden kerran käyttäneet Analytik Jenan applikaatiotukea. Sitä kautta saimme ratkaistua tiedonsiirtoon liittyvän ongelmatilanteen, Niina kertoo tyytyväisenä.

LSVY:n kemisti Niina Korhonen käyttämässä TOC-analysaattoria

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy tekee monipuolisia veteen ja ympäristöön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä sekä tarjoaa puolueettomia ja laadukkaita asiantuntijapalveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityisasiakkaille. Laboratorio on FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio.
Yhtiön omistaa Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry. Yhdistys on tehnyt vesiensuojelutyötä jo vuodesta 1966 ja on siitä lähtien tarjonnut myös vesien asiantuntija- ja tutkimuspalveluja toiminta-alueellaan. Vuonna 2000 yhdistyksen liiketoiminta yhtiöitettiin ja Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy perustettiin jatkamaan ansioitunutta tutkimustyötä.