Tuotteet

  • Tuotekategoriat

  • Toimialat

Annostus

Pumppaus

Suodatus

Prosessimittaukset

Laboratoriolaitteet

Vedenkäsittelylaitteet

Puhaltimet

Näytteenotto

Ilmastus

Kaasuhälyttimet

Kattilavesikemikaalit

Varaosat

Kulutustarvikkeet

Vuokralaitteet

ICP-OES PlasmaQuant 9100 Elite

Analytik Jenan ICP-OES laitteisto PlasmaQuant 9100 Elite on ICP-laitteiden ykkönen spektraalisessa erotuskyvyssä ja...

Lue lisää

Graffittiuuni-AAS ZEEnit 650 P

Zeeman-taustankorjauksella varustettu grafiittiuuni-AAS ZEEnit 650 P

Lue lisää

Liekki- ja grafiittiuuni-AAS ZEEnit 700 P

AAS-laite, jossa rinnakkain sekä liekkiatomisaattori että grafiittiuuni.

Lue lisää

Atomi­absorptiospek­trofotometri contrAA® 800

Ainutlaatuinen yksilamppuinen  High-Resolution Continuum Source AAS-laite alkuainemäärityksiin.

Lue lisää

solid AA® -näytteensyöttäjä

Automaattinen näytteensyöttäjä kiinteille näytteille.

Lue lisää

Mercur

Elohopea-analysaattori, joka pystyy vastaamaan tiukimpiinkin vaatimuksiin.

Lue lisää

AAS:n näytteensyöttäjät ja lisäosat

AAS-laitteisiin saatavat lisäosat.

Lue lisää

Atomi­ab­sorptio­spektro­foto­metri novAA® 800 –

novAA® 800 – sarjan atomiabsorptiospektrofotometrit metallimäärityksiin. Soveltuvat hyvin varsinkin rutiinianalytiikkaan kohtuullisille näytemäärille. Laitteissa...

Lue lisää

Alku­aine­analy­saat­tori multi EA® 4000

Alkuaineanalysaattori hiilen, rikin ja kloorin analysointiin kiinteistä tai jähmeistä näytteistä, kun halutaan käyttää...

Lue lisää

Alku­aine­analy­saat­tori multi X® 2500

Kaksoisuunitekniikalla varustettu alkuaineanalysaattori orgaanisten halogeenien määrittämiseen vesistä ja jätevesistä sekä kokonaiskloorin mittaamiseen kiinteistä...

Lue lisää

Alku­aine­analy­saat­tori multi EA® 5100

Alkuaineanalysaattori hiilen, rikin, typen ja kloorin analysointiin orgaanisista näytematriiseista, jotka voivat olla kiinteitä,...

Lue lisää

Alkuaineanalysaattori compEAct

Kompakti kosketusnäytöllä toimiva alkuaineanalysaattori kokonaistypen tai -rikin analysoimiseen nesteistä ja kaasumaisista näytteistä. Soveltuu...

Lue lisää