Seepex-epäkeskoruuvipumppujen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat

Seepex-epäkeskoruuvipumppujen käyttömahdollisuudet ovat rajattomat.

Vesistöihin kohdistuvat kemikaalikuormat kasvavat vuosittain jätevedenkäsittelyn kehittymisestä huolimatta. Suomalaisen Endev Oy:n kehittämällä ja patentoimalla teknologialla toimivassa lietteenpolttolaitoksessa kuivattu liete hävitetään polttamalla.

Termisen käsittelyn ansiosta jäteveden sisältämien haitallisten orgaanisten kemikaalien, kuten mikromuovien ja lääkeainejäämien, pääsy vesistökiertoon pystytään estämään täydellisesti. Poltosta syntyvä hukkalämpö johdetaan kaukolämpöverkkoon ja saatu tuhka hyödynnetään fosforirikkaana lannoituksen raaka-aineena. Laitos toimii leijupetitekniikkaan perustuvana jatkuvana polttona. Raaka-aineen tasainen syöttö kuivuriin on tärkeässä roolissa palamisen tasaisuuden takaamiseksi. Vastaavia laitoksia Endevillä on kaksi; Pyhtäällä toimiva koelaitos sekä Rovaniemelle 2019 syksyllä rakennettu teollisen mittakaavan jätteenpolttolaitos.

- Laitosten rakentamisvaiheessa keskusteltiin kovasti, onnistuuko kuivatun lietteen pumppaaminen. Epäilijöitä pumppauksen onnistumisesta oli huomattavasti enemmän kuin niitä, jotka sanoivat asian onnistuvan. HyXon asiantuntijat sanoivat, että kyllä onnistuu ja esittivät referenssejä vastaavan tyyppisistä pumppauskohteista, joten pystyimme uskomaan prosessimme toimivuuteen, kertoo operatiivinen johtaja Markus Larkimo Endev Oy:stä.

Endevin laitokset perustuvat yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa kehitettyyn teknologiaan, jossa jätevedestä saatu liete kuivatetaan kuivurissa, josta se siirtyy kuivattuna reaktoriin palamaan. Koko prosessi on automaattinen, joten eri osien toimivuuden tasalaatuisuus on prosessin toimivuuden kannalta tärkeässä roolissa.

HyXon toimittamat Seepex-epäkeskoruuvipumput siirtävät kuivatun lietteen (kap. 25%) säiliöstä kuivuriin, josta liete täysin kuivattuna siirtyy edelleen reaktoriin. Endevillä pumppauslaatuun ollaan tyytyväisiä.

- Olemme kokeilleet muitakin pumppuja, mutta pumppaus on saatu toimimaan parhaiten Seepexeillä, Markus Larkimo kertoo.

Nykyiset Seepex-epäkeskoruuvipumput ovat olleet Kotkan koelaitoksella 2015 lähtien ja Uuden Pyhtään laitokselle ne vaihdettiin 2020 kesällä. Kun täysimittainen jätteenpolttolaitos rakentui Rovaniemelle, asennettiin HyXon toimittamat Seepex-epäkeskoruuvipumput sinne jo rakennettaessa, syksystä 2019 lähtien.

- Prosessi toimii hyvin Seepexeillä, Markus Larkimo summaa mielipiteensä pumppujen toiminnasta.

- Vaativienkin pumppauskohteiden ratkaisujen löytäminen on kattavan valikoimamme ansiosta mahdollista, kertoo Myyntipäällikkö Tero Tupakka HyXo Oy:stä.

- Tämä kaltaisissa uusissa pumppauskohteissa toimivan ratkaisun löytäminen ja asiakkaan prosessin onnistuminen on ilon aihe myös meille HyXossa, Tero hymyilee.